Kim tarafından takılırsa takılsın takı olarak kadına verilen ziynet eşyaları kural olarak kadına aittir- Yargıtay Kararı

Kim tarafından takılırsa takılsın takı olarak kadına verilen ziynet eşyaları kural olarak kadına aittir

Davacı; ziynetlerin aynen iadesi, olmaz ise bedeli olarak 7.775 TL.’nin tahsilini istemiştir.

Davalı, dava konusu ziynetlerin mevcut olduğunu ancak evlilik birliğinin devamı sırasında bozdurulup harcandığını söylemiştir. Bu beyan kısmı ikrar niteliğindedir.

Ziynetlerin bedeliyle ilgili olarak davalının bir kabul beyanı bulunmamaktadır. Davalı Sulh Hukuk Mahkemesinde davacının yaptırdığı tespit sonucu belirlenen ziynetler bedeline de itiraz etmiştir. Kim tarafından takılırsa takılsın takı olarak kadına verilen ziynet eşyaları kural olarak kadına aittir. Ziynet eşyalarının birlik gereksinimleri için koca tarafından bozdurulmuş olması; geri istenmemek üzere verildiği ispatlanmadıkça kocayı iade yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu nedenlerle, ziynetlerin varlığı çekişmeli olmadığına göre; ziynetlerin bedelinin dava tarihi itibariyle tespiti için bu işlerden anlar bir uzman bilirkişiden rapor alınarak gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle yazılı şekilde ziynetlerin bedeline hükmedilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 26.01.2011, E. 2010/21999, K. 2011/1266.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 18:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.