Kilometresi ile Oynanmış Aracın İadesi Talebi İhtarname

Haz 19, 2020 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Kilometresi ile Oynanmış Aracın İadesi Talebi İhtarname

İHTARNAME

KEŞİDECİ                :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONUSU                  : Ayıplı satılan aracın bedelinin iadesi talebinin ihtarıdır.

 

AÇIKLAMALAR    :

1- Adınıza kayıtlı ……… Plaka sayılı Volswagen Marka ……….Model  ………..1.6 TDI Comfortline CA………. motor nolu aracı vekil eden keşideci ‘a ……7.Noteri 27.01.2016 tarih ve 01213 yevmiye no’lu  Araç Satış Sözleşmesi ile   satışı yapılarak müvekkilimize teslim edilmiştir.

2- Satım konusu aracın üzerinde aracın km 80.000 olduğu halde, gerçekte 149.000-km olduğu yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır. Müvekkilim tarafından satışa konu aracın ayıplı olduğu öğrenilmiştir. Şöyle ki; Müvekkilimin eşi aracın şanzımanında oluşan arıza için X ili X ilçesinde bulunan Volswagen yetkili servisi olan X Otomotive gitmiştir. Buradaki görevliler 16.04.2017 tarihinde aracın 149.000 km servis bakımı yaptırmış olduğunu belirtilmiş, servis kayıtlarında aracın kilometresinin gerçek olmadığını anlaşılmıştır. Vekil eden keşideciye tarafınızdan ayıplı mal satılmıştır. Doğuş Otomotiv X servisine başvurulduğunda ise görevli tarafından aracın 149.000km’de olduğu ortaya çıkmıştır.Bununla ilgili belgeler tarafımızda mevcuttur. Bu durumdan habersiz olan müvekkilin, durumu bildiği takdirde aracı almayacağı aşikardır. Araçta, satış sözleşmesi sırasında mevcut olan gizli ayıptan tarafınız sorumludur. Müvekkilim aracı satın almadan önce gerekli incelemeleri yapmış, gözden geçirme yükümlülüğünü yerine getirmiş fakat ayıbı fark edememiştir.6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 8 uyarınca söz konusu aracın ayıplı olduğu açıktır. Yine 6502 sayılı kanun madde 11 uyarınca, müvekkilim seçimlik haklardan olan sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir.

3 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un 4. maddesinde;

“Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. “düzenlemesi yer almaktadır.

Müvekkilimiz aracı üzerinde yazan km üzerinden değerlendirerek satım konusu bedeli olan 54.000-TL ödemiştir. Ne var ki bu durumda aracın değeri daha da düşüktür.Bu husus vekil eden keşideciden gizlenmiştir. Bu durum aracın ekonomik değerini düşürmektedir.

4-) Kaldı ki Muhatap olarak yapmış olduğunuz bu işlemler aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158.maddesine göre dolandırılıcılık suçunun ceza artımını gerektiren nitelikli haller arasına girmektedir.Bu hususta hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tutarak,

5-) Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu ileterek tarafınızı uyarmak uygun bulunmuştur. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde müvekkilimize satılan araç bedeli olan X -TL(Ellidörtbin Türk Lirası)’sini iade etmenizi ve müvekkilim aracı geri vermeye hazır olduğunu, Aksi halde aleyhinize her türlü hukuki ve cezai yola başvuracağımızı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini vekaleten ihtar ediyoruz.

Sayın Noter ,3 (üç ) nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini ,tebliğ şerhini havi bir suretinin tarafımıza verilmesini ,bir suretinin de dairenizde saklanmasını talep ederim.

Keşideci  Vekili

                                                                       Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.