Kesinleşmeye ilişkin usuli işlemler mahkeme kararı olmayıp idari niteliktedir- Yargıtay Kararı

Kesinleşmeye ilişkin usuli işlemler mahkeme kararı olmayıp idari niteliktedir

İcra takibine konu alacağın dayanağı; boşanma davası içerisinde Türk Medeni Kanununu 169.maddesi gereğince dava tarihinden geçerli olmak üzere kadın yararına verilen tedbir nafakasının tahsiline yöneliktir.

Antalya 1. Aile Mahkemesinin 2003/445 esas, 2005/1251 karar sayılı boşanma ve ferilerine ilişkin 15.12.2005 tarihli kararı kusur, tazminatlar ve nafakalardan temyiz edilmiştir. Kusur yönünden temyiz boşanmayı içermediğinden, hükmün boşanmaya ilişkin kısmı 09.03.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Yerel mahkemenin boşanmanın 07.12.2006 tarihinde kesinleştiğine dair şerhi doğru olmamıştır. Kesinleşmeye ilişkin usuli işlemler mahkeme kararı olmayıp, idari nitelikte bulunması nedeniyle, bu hususun mahkemece dikkate alınması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle ara kararı ile hükmedilen tedbir nafakasının 47 ay üzerinden hesaplanması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 15.03.2010, E. 2010/2743, K. 2010/4805.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 15:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.