Kesinleşmeden İcraya Koyulan Menfi Tespit Takibin İptali

Şub 18, 2020 | İcra Hukuku

Kesinleşmeden İcraya Koyulan Menfi Tespit Takibin İptali

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)                      : 

 

VEKİLİ                           :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                    : 

 

VEKİLİ                           :

 

İPTALİ İSTENEN

TAKİP DOSYASI     :

 

İCRA EMRİNİN

TEBLİĞ TARİHİ      : 

 

KONU                             : Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR       :

1- Alacaklının davacı sıfatı ile  müvekkilim aleyhine ….. Asliye Ticaret  Mahkemesinde X Sayılı dosya açmış olduğu menfi tespit davası Yargıtay tarafından bozulmuş ve X nolu Karar X tarihinde Yerel Mahkemenin X nolu Kararile müvekkilimin aleyhine sonuçlanmıştır. Sözkonusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmediğinden kesinleşmemiştir.

2-Karar alacaklı tarafından  kesinleşmeden X sayılı dosyası  ile  icraya konulmuştur. Oysa menfi tespit ilamları ile, dava sırasında menfi tespit davasının istirdata dönmesi sonucu verilen istirdat kararları  kesinleşmeden icraya konulamaz. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına  göre de menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi üzerine verilen ilâmlar, menfî tespit davası sonunda verilen ilâm gibi kesinleşmeden icra edilemez.(Yargıtay  8. HD 10.02.2015, 4581/3614 sayılı kararı, Yargıtay 12. HD.6.7.2010 , 2010/5790 E.- 2010/17969 K. sayılı kararı, Hukuk Genel Kurulu’nun 5.10.2005 tarih ve 2005/12-534 E., 2005/554 K. sayılı kararı)

İlamların yargılama gideri ve vekalet ücretlerine ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümleriyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.Ancak alacaklı kesinleşmeyen ilama dayalı takibinde asıl alacak dışında yargılama giderini, peşin harcı, ilam vekalet ücretini ve faizi de takibe konu etmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Alacaklının  müvekkilim aleyhine başlatmış  olduğu X Sayılı icra takibinin iptaline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. M. 72/5-6, HMK 389 v.d. ile İlgili Mevzuat

DELİLLER              : X  İcra Müdürlüğünün X E. Sayılı dosyası, X Asliye Ticaret  Mahkemesi’nin X Sayılı  Kararı

İSTEM SONUCU              : Açıklanan nedenlerle ;

*Usule aykırı olarak yapılan takibin  iptaline ,

*Şikayetin esası hakkında karar verilinceye kadar icra takibinin durdurulmasına,

*Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                           Şikayetçi Vekili 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kesinleşmeden İcraya Koyulan Menfi Tespit Takibin İptali

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.