Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi

Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi -1-

Adana İş Mahkemesi Hâkimliğine

DOSYA NO               :  2013/  E.

KESİNLEŞME ŞERHİ

TALEP EDEN (DAVACI):   

VEKİLLERİ                     :   Avukat Saim İNCEKAŞ

KONUSU                         :   Kesinleşme şerhli kararın tarafımıza verilmesi talebidir.

           

 

 

 

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizde görülen yukarıda dosya esas numarası yazılı dava, 2014/ K. Sayı ile X tarihinde karara çıkmış olup, konu karar kesinleşmiştir. Kararın kesinleştiğinin Mahkemeniz kararına derci ile tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                    Davalı vekilleri

                                                     Av.

Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Talebi -2-

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Dosya No                  :

Davacı                       :

Vekili                        :

Konu                          : Mahkemenizce verilen ….. tarihli …./… Esas ve  X Karar sayılı kararına istinaden davalı tarafça istinaf edilen ve X Esas ve X Karar sayılı istinaf  başvurusunun reddine ilişkin kararın bulunduğu dosyamızın kesinleştirilmesi talebimize ilişkindir.

Açıklamalar            :

Mahkemeniz nezdinde derdest …./… Esas sayılı idari yaptırım karar tutanağının ve idari para cezasının iptali talebine ilişkin dava ……… tarihli …./… Esas ve …./… Karar sayılı kararınız ile davamız kabul edilerek dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir. Davalı tarafın istinaf talebi sonucunda ………İdari Dava Dairesince verilen ………… tarihli …./…. Esas ve …./… Karar sayılı karar ile davalı tarafın istinaf talebi reddedilmiş ve dosyamız kesinleşmiştir.

Sonuç ve İstem        : Yukarıda ayrıca ve açıkça belirtilen nedenler ile; beyanlarımızın kabulü ile DOSYAMIZIN KESİNLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ vekil eden adına talep ederiz. tarih

 

Davacı Vekili

Kesinleşme Şerhi Talebi Dilekçesi -3-

X ASLİYE(AİLE) HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

KARŞI TARAF

(DAVACI)              :

VEKİLİ                   :

KONU                   : Kesinleştirme talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR   :

… tarihli dilekçemiz ile “Gerekçeli kararı UYAP sisteminde gördüğümüzü ve kararı istinaf etmeyeceğimizi” UYAP sistemi üzerinden bildirmiş olmamıza rağmen, karar taraf vekillerine tebliğ edilmiştir. Bir kez daha kesinleştirme işleminin yapılmasını ve kesinleşme şerhli kararın UYAP sistemine yüklenmesini

Vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVALI VEKİLİ  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

  • Merhaba Saim bey, benim 6284 sayılı kanun bir dava sürecim var, fakat ben 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağına dair bir mahkeme kararı geldi şönimden, bende bu karara itiraz etmek istiyorum fakat itiraz için nereye başvuracağımı bilmiyorum, bana gelen evrakta 2. Aile mahkemesine 2 hafta içinde itiraz açık yolu gösterilmiştir yazıyor ne yapmam gerekiyor beni bilgilendirirseniz sevinirim.

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.