KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ SONRASI UYGULANMASI GEREKEN PROSEDÜR

KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ SONRASI UYGULANMASI GEREKEN PROSEDÜR

Yapılmış olan icra takibinde, ödeme emrine süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmamış, herhangi bir ödeme yapılmamış ve takip kesinleşmiş ise aleyhine takip başlatılan şahıs veya şirkete ait taşınır ve taşınmaz mallar ve 3. kişilerdeki hak ve alacakları hakkında haciz talebi yazılmalıdır.

Bir sonraki aşamada haciz talebiniz hakkında icra müdürü yardımcısı tarafından karar verilmelidir.Bu karar sonucunda UYAP sistemi üzerinden taşınır ve taşınmaz mal sorgusu yapılmalıdır.Taşınır sorgusunda herhangi bir araç kaydına rastlanıldığı durumda UYAP sistemi üzerinden araç hakkında haciz ve yakalama konulabilir ve haciz için gerekli masrafların yatırılması sonucu adreslere taşınır haczine gidilebilir ancak taşınmaz mal sorgusu sonucunda taşınmazlara haciz koyulabilmesi UYAP sistemi üzerinden mümkün değildir.Taşınmaz haczi için taşınmazların bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılması gerekir.

Borçlunun bir şirket olması durumunda ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna müzekkere yazılarak şirket hakkındaki bilgilerin ilgili icra dosyasına sunulması talep edilebilir.

Bir başka bilinmesi gereken detayda yukarıda bahsettiğimiz üzere icra dosya borçlusunun 3. kişilerdeki hak ve alacakları gereğince İİKç 89/1 doğrultusunda bu 3. kişilere haciz müzekkeresi yazılabilir.

Yine borçluların banka hesaplarına haciz ve bloke koyulması için ilgili bankalara haciz müzekkeresi gönderilmesi gerekmektedir.Eğer ilgili bankaları biliyor iseniz bu bankalara, aksi takdirde ülkedeki tüm bankalara topluca müzekkere göndermeniz gerekecektir.

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

bir yorum bırakın