Kesinleşen asıl nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulamaz- Yargıtay Kararı

Kesinleşen asıl nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulamaz

Mahkemenin 04.10.2007 tarihli ilk kararında, davacı-karşı davalı kadın tarafından bağımsız olarak açılan Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayalı nafaka davası reddedilmiş, hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından karşı boşanma davası yönünden temyiz edilmiş, nafaka davası hakkındaki ret hükmü temyizin kapsamı dışında tutulmakla kesinleşmiştir.

Bozma münhasıran karşı boşanma davasına ilişkindir. Ayrıca ilk hükümde kadın yararına Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyarınca tedbir nafakası verilmiş olup, bu nafakanın infazı da mümkündür. Mahkemece bozmanın dışına çıkılarak reddedilen ve kesinleşen asıl nafaka davası (TMK. md. 197) hakkında yeniden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/6378, K. 2011/9194.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Haziran 2020 08:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.