Kesin Süre

1) Kesin Sürenin Yaptırımı Belirtilmelidir

“Hakim tarafından kesin süre verildiğinde, süreye uyulmamasının yaptırımının ne olacağının belirtilmesi gerekir. (19. HD. 13.10.2006-243779637 (YKD 2007/4 sf. 726))

“Kesin sürenin hukuki sonuç doğurabilmesi için, taraflara yüklenen yükümlülüklerin, masraf kalemlerinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık bir şekilde belirlenmesi ve kesin süre verilen tarafa süreye uymadığı takdirde bunun sonuçlarının ne olacağının bildirilmesi gerekir. (17. HD. 06.05.2010-3972/4305 (YKD 2010/6 sf. 1080))

2) Kesin Süre Açık ve Eksiksizce Belirtilmelidir

“İster yasa, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun, kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçları birlikte getirmekte, bazen davanın kaybedilmesine dahi neden olmaktadır… Kesin süreye ilişkin ara kararı her türlü yanlış anlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir. Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uyulmamanın sonuçlarını açıkça anlatmalı, tarafları uyarmalıdır. Öte yandan kesin süre tarafların yanında hakimi de bağlayacağı için uyulmaması halinde gereği hakim tarafından hemen yerine getirilmelidir. (1. HD, 16.04.2002 2148/4842 (YKD 2003/6 sf. 865))

3) Kesin Olmayan Süre Verilmişse, İkinci Kez Verilecek Süre Her Halükarda Kesin Olur

“Mahkemece 4.5.2004 tarihli celsede taraflara delil bildirmeleri konusunda süre verilmiş olmasına karşın, mahkemeye taraflarca delil bildirilmemiş ve böylece taraf delilleri toplanmadan ve değerlendirilmeden hüküm tesis edilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, mahkemece taraflara kesin mehil verileceği gibi kesin olmayan süre de verilebilir. Kesin mehil verilmesi halinde, orada öngörülen işlemlerin verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı açıktır. Buna karşın mehil kesin değilse HUMK 163. maddesi hükmü uyarınca verilen ikinci mehil kesin olduğu belirtilmese dahi kendiliğinden kesin olacağında kuşku yoktur. Oysa mahkemece taraflara delil bildirmeleri konusunda önel verilmiş, buna karşın delil bildirilmemiş olması gözetilerek ikinci mehil verme keyfiyeti göz ardı edilerek dava karara bağlanmıştır. Usul işlemlerinin tekemmül ettirilmeden sonuca gidilmesinin doğru olduğu söylenemez. Anılan bu hususa, Anayasanın 36. maddesi hükmü karşısında adil yargılanma hakkının kısıtlanması niteliğinde olup, hukuken değer izafe edilemez. (1. HD. 25.12.2008-10276/13257 (Terazi D. 2009/40 sf. 178))

4) Hizmet Tespit Davalarında Kesin Süre Verilemez

“Hizmet tespiti davaları resen araştırma ilkesine tabi olup, kesin süre verilemez. (21. HD. 23.06.2008-22436/9609 (YKD 2009/10 sf. 1945) 

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Adres Araştırma Müzekkere Örneği

T.C. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: [EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ] EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ ne Alacaklının adı soyadı ve adresi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: