Keşif Yapılmasına Dair Mahkeme Ara Kararı

T.C BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :
DURUŞMA ZAPTI:
CELSE NO :
CELSE TARİHİ :
HAKİM :
KATİP:

Belli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı. Davacılar vekili geldi, başka gelen yok. Açık duruşmaya devam edildi. Davacılar vekilinden soruldu: Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, keşif kararı verilmesini istiyorum, dedi. Dosya incelendi.

G. D.:
Mahallinde 18/04/2015 günü saat 14:00’te keşif icra edilmesine; refakate bir inşaat mühendisi, bir mülk bilirkişisi, bir tapu fen elemanı alınmasına, bilirkişilere ayrı ayrı 350’şer TL ücret takdirine, mahkemenin keşif gideri ile yol giderlerinin ve bilirkişi ücretlerinin davacı tarafça karşılanmasına;
Duruşmanın, günlerin dolu olması dikkate alınarak 10/06/2015 günü saat 11:45’e bırakılmasına karar verildi. 20/03/2015

Katip 12882 Hakim 4076

Keşif Mahkeme Ara Kararı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.