Bir Sayfa Seçin

Keşif Tutanağı Örneği

T.C. ADANA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No

HAKİM

KATİP

DAVACI

VEKİLİ  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI

DAVA

KEŞİF GÜNÜ

Taraflar arasında görülmekte bulunan taşınmaza el atma davasında mahallinde keşif yapılmasına karar verilmesi üzerine, Hakim, zabıt katibi, mübaşir ve res’en seçilen bilirkişi İnş. Müh. Salim S. olduğu halde, temin edilen araçla keşif yerine gelindi. Huzura alınan bilirkişiye yapacağı iş anlatıldı. Kimlik tespitine başlandı. Bilirkişi Salim S., tarafları tanımaz, bilirkişiliğe engel hali yok, usûlen yemini yaptırıldı. Bilirkişi söz alarak: “-Dava konusu taşınmazla ilgili keşif mahallinde gerekli incelemeleri yapacağım. Gerekli raporu düzenleyip, mahkemeye sunacağım, tarafıma mehil verilsin” dedi. Beyanı okunup, imzası alındı. Bilirkişi İnş. Müh. Salim S. (T.C.: 49233683741)

Taraflardan soruldu, şimdilik bir diyeceğimiz yoktur. Rapor sunulduğunda, rapora karşı yazılı beyanda bulunacağız, dediler. G.D. Bilirkişiye, raporunu düzenleyip sunmak üzere 20 günlük süre verilmesine; raporun sunumundan sonra takdir edilen ücretinin ödenmesine; keşif mahallinde yapılacak başkaca iş kalmamakla keşfe son verilmesine karar verildi. 15/06/2015
Katip 8861 Hakim 4866
Mübaşir Davacı vekili Davalı Davalı Bilirkişi

Dosyayı teslim aldım. 15/06/2015 Bilirkişi (imza)


Keşif Tutanağı Örneği -2-


T.C. ERZURUM ( ). İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 
HAKİM : 

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşmasında verilen ara kararı uyarınca 18/06/2014 günü saat 14.00’de keşif yapılmak üzere, temin edilen vasıta ile, konusunda uzman bilirkişi Mehmet TEKİR, refakate alınarak, keşif heyeti ile birlikte keşif mahalline gelindi. Keşif mahallinde yapılan yoklamada, taraf vekilleri ile davacı asilin de hazır bulunduğu anlaşıldı. Açık keşfe başlandı. Kazanın vuku bulduğu alan, davacı asil Haşan Derman ile davacı vekili Av. Numan DEMİR tarafından birlikte gösterildi. Kaza yeri ile ilgili gerekli incelemeler yapıldı. Uzman bilirkişi (49132682744 numaralı) Mehmet TEKİR huzura alındı. Yemini tahtında soruldu.

BİLİRKİŞİ BEYANINDA: Taraflarca gösterilen ve davacı asil ile davalı vekilince gösterilen keşfe konu yeri gezdim gördüm; gerekli notlarımı aldım. Dosyadaki mevcut CD kayıtlarım da çözümleyerek dosyayı ve sunulan belgeleri bir bütün halinde inceleyerek kaza ile ilgili tüm verileri değerlendirip, kusur oranlarım belirleyerek ayrıntılı yazılı raporumu sunmak üzere tarafıma mehil verilsin, dedi; beyam okundu, imzası alındı.

Yapılan keşfe karşı taraflardan soruldu:

Davacı: “-Yapılan keşfe şimdilik bir diyeceğimiz yoktur, rapor verilince ayrıntılı beyanda bulunacağız”, dedi.
Davalı vekili; “-Yapılan keşfe şimdilik bir diyeceğimiz yoktur, rapor verilince ayrıntılı beyanda bulunacağız”, dedi.

Dosya incelendi, yapılacak başkaca bir işlem kalmadığı anlaşıldı. Keşfe son verildi.

G.D.:

Bilirkişiye, raporunu ibraz etmesi için 20 gün süre verilmesine, raporu ibraz ettiğinde kendilerine belirtilen ücretin ödenmesine; rapor ibraz edildiğinde raporun taraflara tebliğine,

Dair karar ve tutanak, birlikte imza altına alındı. 18/06/2014
Bilirkişi(imza)

Katip 92611                                                  Mübaşir                                          Bilirkişi                                             Hakim 3984
Davacı Asil                                                    Davalı vekili

Keşif Tutanak Örnekleri

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız