Kendi İsteği ile Evden Ayrılan Kadın Altınları Yanına Almıştır- Yargıtay Kararı

Kendi İsteği ile Evden Ayrılan Kadın Altınları Yanına Almıştır

Kendi isteği ile evden ayrılan kadının altınları ortak konutta bırakması düşünülemeyeceğinden talebin reddi gerekir.

Toplanan delillerden; davacı-davalı kadının, kendi isteği ile evden ayrıldığı anlaşılmış, ziynet eşyalarının davalı-davacı tarafından alındığı kanıtlanamamıştır. Davacı-davalı kadının ziynetlere ilişkin davasının reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 27.10.2011, E. 2010/13758, K. 2011/17307.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE UZAKLAŞTIRMA TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: