Kemik Yaşı İstemli Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Kemik Yaşı İstemli Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

     

SORUŞTURMA NO:

Sorgu NO:

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ  EDEN ŞÜPHELİ:

MÜDAFİİ:

KONU: Tutuklamaya itiraz , darp raporu ve kemik yaşı ile yaşının tespiti ve dosyanın bir suretinin istemi havi   dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimiz X, dolandırıcılık suçundan X Sulh Ceza Mahkemesince ifadesi alınmış ve suçun niteliği gözetilerek müvekkilin TUTUKLANMASI’ na karar verilmiştir.

Olay kısaca şöyle müvekkilim para alacağı söyleniyor bahsi geçen yere gidip mağduru görünce suç işlemekten vazgeçiyor ve polisler tarafından gözaltı ve mahkemece tutuklanmasına karar veriliyor.Akabinde gözaltı süresince şiddet görüyor ve İzmir’de yapıldığı iddia edilen başka bir olaydan bahsediyor.İzmir olayı ile ilgili hiçbir soruşturma ve delil olmayıp müvekkilim Yalova’da işlememiş olduğu bu suçtan tutuklanmıştır.

Müvekkilimin her ne kadar 18 yaşından 15 gün aldığı görülür ise de gerçek yaşı aile ile de yaptığımız görüşme sonrası 16 yaş civarında olduğu ve köy ortamında doğumların olması nedeniyle buna ilişkin doğum raporunun mevcut olmaması nedeniyle şüphelinin yaşının tespiti için ivedi olarak KEMİK RAPORU ile yaşının tespit edilmesini talep ediyoruz.

Müvekkilimin suçuna gelecek olursak bahsi geçen olayda TCK’da suç kapsamına giren tek eylem tanımadığı şahısların yaşlı adamı arayıp suça konu yere mağdurun gelmesi ve müvekkilimin yaşlı adamın tuhaf halini gördüğünde suçtan vazgeçip oradan uzaklaşması. Mahkeme nasıl olur da bu olayda tutuklamaya karar verir anlamış değiliz. Olayda her şey müvekkilin anlattığı gibidir.Zira aksi durumda müvekkilimin üstünde yülü miktarda para ile yakalanmış olması gerekirdi ki bu olayda suçun tamamlanmış olma hali onu gerektirir.

Olayda suçun tamamlandığına dair en ufak bir delil yada mağdurun bir zararının olduğuna dair en ufak bir beyan dahi yoktur Tutuklanmasına sebep olan suça konu sübut delillerin hepsinin toplanmış olduğu ve müvekkilin kaçma, izini kaybettirme yönünde şüpheli davranışlarının bulunmadığı gözetilmeden tutuklanmasına karar verilmesi tutuklama kararından (yasanın amacı göz önüne alındığında)beklenen yararı sağlamayacağı açıktır ve tutuklama kararı bu yönden hukuka aykırıdır. Müvekkil kurum çalışanı olup İlçe Merkezi dışına izinsiz çıkması mümkün değildir.

Müvekkilim yukarıda da belirttiğimiz gibi daha ÇOCUK’tur.Çocuğun işlemediği bir suçtan ıslahı için cezaevine gönderilmesi geleceğini v psikolojik olarak harabından başka bir şey değildir..Müvekkilimizin kaçma teşebbüsü olmamasına rağmen darp izleri söz konusu olup bu olayın aydınlatılması gerekmektedir.Aksi durumda tüm kanuni yolların kullanılacağımızın bilinmesini isteriz.

Ekteki vekalet uyarınca X müdafii olarak kaydımızın yapılmasını dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesini talep ederiz.

SONUÇ                                  : Anılan sebepler ve resen nazara alınacak sebeplerle ;

  • Müvekkilin öncelikle suça konu hiçbir eyleme başlamamış olması ve SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK olması nedeniyle tutuklama tedbirinin  ağır olduğu aşikardır ,
  • Müvekkilin yaşının tespiti ve darp raporu izi için hastaneye İVEDİ olarak sevki ,
  • Yargılama sonucu beraat etmesinin kuvvetle muhtemel olması , sabit ikamet sahibi olması, tüm delillerin toplandığı hususu dikkate alınarak, delilleri karartma tehlikesi de bulunmadığından, haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararının kaldırılarak TAHLİYESİNE karar verilmesini,
  • Savcılığınız kararının tutuklamanın devamı yönünde olması durumunda dosyayı itirazı incelemek üzere Nöbetçi Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                Müdafii

                                       Av.

EK: Onaylı Vekaletname Sureti

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.