Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ile Artış Nasıl Yapılır?

KEFALET SÖZLEŞMESİ TUTARINDA ARTIŞ (EŞİN RIZA BEYANI)[1]

… (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı) lehine eşim …’nın (kefilin adı, soyadı) vermiş olduğu … tarihli müteselsil kefalete ilişkin diğer hususlar saklı kalmak üzere, sorumlu olduğu azami kefalet tutarının aşağıda belirtilen tutar kadar arttırılmasına, sözleşmeden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının bu tutar için de aynen geçerli olmaya devam etmesine rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Önceki Kefalet Tutarı:……………..TL/USD/€

(Yalnız………………………………….)

Arttırılan Kefalet Tutarı:…………….TL/USD/€

(Yalnız…………………………………..)

Ulaşılan Kefalet Tutarı:………………TL/USD/€

(Yalnız…………………………………..)

Adı Soyadı

İmza

[1] Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz (6098 S. K. m. 584)

Son düzenleme tarihi 19 Kasım 2020 23:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.