Kefalet Sözleşmesi Ne Demektir? Şartları Nelerdir?

May 19, 2020 | İcra Hukuku

Kefalet Sözleşmesi Ne Demektir?

Kefalet Sözleşmesinin Tanımı

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesinden doğacak sonuçlardan şahsen sorumlu olmayı yüklendiği bir kişisel teminat sözleşmesidir.

Kefalet sözleşmesi, tâli bir borç doğurur. Kural olarak, önce asıl borçlunun sorumluluğuna gidilir, daha sonra kefile başvurulur.

Kefilin borcu aynı zamanda fer’i bir borçtur. Buradan hareketle kefalet ancak geçerli bir asıl borcun mevcut olması halinde hüküm ifade eder. Kefaletle güvence altına alınan asıl borç yoksa kefalet sözleşmesi geçersizdir.

Kefalet Sözleşmesinin Şartları

1-) Kefalet sözleşmesi TBK. m. 583/f. I gereğince, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

2-) Kefalet sözleşmesinde borç altına giren kefilin imzasının olması yeterlidir.

3-) Asıl borçlunun imzasına gerek yoktur. Yazılı şekil ile kastedilen âdi yazılı şekildir. Noter veya başka bir kurum şekil açısından aranmamıştır. Ayrıca kefalet sözleşmesinin geçerli olarak hüküm doğurabilmesi için kefilin sorumlu olduğu miktarın ve kefalet tarihinin gösterilmesi gerekir.

4-) Kefalet sözleşmesinin metninde kefilin sorumlu olacağı miktarın rakamla bizzat belirtilmesi gerekir.

Kefilin Evli Olması

5-) Türk Borçlar Kanunu ile getirilen yeni düzenleme gereğince, kefilin evli olması durumunda kefalet sözleşmesinde diğer eşin rızası da aranır.

Gerçekten TBK. m. 584/f. I’e göre, eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması gerekir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.