Kefalet Sözleşmesi Ne Demektir? Şartları Nelerdir?

Kefalet Sözleşmesi Ne Demektir?

Kefalet Sözleşmesinin Tanımı

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesinden doğacak sonuçlardan şahsen sorumlu olmayı yüklendiği bir kişisel teminat sözleşmesidir.

Kefalet sözleşmesi, tâli bir borç doğurur. Kural olarak, önce asıl borçlunun sorumluluğuna gidilir, daha sonra kefile başvurulur.

Kefilin borcu aynı zamanda fer’i bir borçtur. Buradan hareketle kefalet ancak geçerli bir asıl borcun mevcut olması halinde hüküm ifade eder. Kefaletle güvence altına alınan asıl borç yoksa kefalet sözleşmesi geçersizdir.

Kefalet Sözleşmesinin Şartları

1-) Kefalet sözleşmesi TBK. m. 583/f. I gereğince, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

2-) Kefalet sözleşmesinde borç altına giren kefilin imzasının olması yeterlidir.

3-) Asıl borçlunun imzasına gerek yoktur. Yazılı şekil ile kastedilen âdi yazılı şekildir. Noter veya başka bir kurum şekil açısından aranmamıştır. Ayrıca kefalet sözleşmesinin geçerli olarak hüküm doğurabilmesi için kefilin sorumlu olduğu miktarın ve kefalet tarihinin gösterilmesi gerekir.

4-) Kefalet sözleşmesinin metninde kefilin sorumlu olacağı miktarın rakamla bizzat belirtilmesi gerekir.

Kefilin Evli Olması

5-) Türk Borçlar Kanunu ile getirilen yeni düzenleme gereğince, kefilin evli olması durumunda kefalet sözleşmesinde diğer eşin rızası da aranır.

Gerçekten TBK. m. 584/f. I’e göre, eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması gerekir.

Son düzenleme tarihi 19 Mayıs 2020 20:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.