Kefalet İhtarına Cevap Nasıl Verilir?

ADANA … NOTERLİĞİ’NE

Keşideci:

Muhatap:

Konu: Adana … Noterliği yevmiye numaralı ihtarnamenize cevaplarımızdan ibarettir.

Açıklamalar

Sayın muhatap  Adana Noterliği 0Yevmiye Numaralı ihtarname ile … SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ’nin borçları dolasıyla Kefil /ipotek veren/rehin veren sıfatı iddiasıyla tarafıma ihtarname gönderilmiş ise de adı geçen firmayla şahsım arasında herhangi bir kefalet bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca Adı geçen firmada herhangi bir hissedarlığım kalmadığı gibi bu zamana kadarda firmayla ilgili ticari kredi kapsamında bir yükümlülüğümüz olmadığı ve firmayla ilgili kefil sıfatıyla bir sözleşme imzalamadığım ve adı geçen şirketten tarihinde hisse devri yapılmak ve bunun Türkiye Sicil Gazetesinde Yayınlanmasına müteakip şirketle olan bağlantımı ortadan kaldırmış bulunmakta olduğumdan tarafıma gönderdiğiniz ihtarnameye itiraz ediyorum.

Söz konusu hukuki durumla ilgili olarak yasal haklarım mahfuz olmak üzere iş bu ihtarnameyi göndermiş olup göndererek tarafıma gönderdiğiniz ihtarnameye itiraz ediyorum.

Sayın noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhatabın yukarıda belirtilen adresine APS olarak tebliğini, bir suretinin dairenizde hıfzını ve tebliğ şerhi havi bir nüshasının tarafımıza iadesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Keşideci 

Son düzenleme tarihi 22 Kasım 2020 17:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.