Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 20, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

Yerel mahkemece verilen ilk hüküm davacı kocanın temyizi üzerine evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda davacı kocanın davalı kadına oranla daha ziyade kusurlu bulunduğu; davalı kadının boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, bu nedenle davacı kocanın davasının reddi yerine kabulü (TMK. md. 166/2) gerektiği belirtilerek bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.

Bozmaya uyulmuş olmakla; bozma lehine olan taraf için usuli kazanılmış hak doğmuştur. Bu kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamaz. O halde uyulan bozma kararının sonucu olarak davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata ( TMK. md. 174/1-2) hükmetmek gerekirken; tarafların eşit kusurlu olduklarından bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/12309, K. 2011/12459.)

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

Mahkemece kadın yararına 5000,00 TL. maddi, 5000,00 TL. manevi tazminat ve aylık 150,00 TL. yoksulluk nafakası takdir edilmiş, davalının temyizi üzerine karar bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, bozma gereklerini yerine getirmiş fakat karar verirken davalının kazanılmış haklarını ihlal ederek 6000,00 TL. maddi, 6000,00 TL. manevi tazminat ve aylık 200,00 TL .yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönlerden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının dördüncü bendindeki “6000,00 TL.” yerine “5000,00 TL., “200,00 TL.”yerine “150,00 TL.” rakamlarının yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 30.05.2011, E. 2011/8512, K. 2011/9419.)

Kazanılmış hak yeni bir hükümle ortadan kaldırılamayacağı için uyulan bozma kararının sonucu olarak karar verilmelidir

İlk hükümde davacının maddi tazminat talebi reddedilmiş, bu hüküm davacı tarafından temyiz edilmemiş, davalının temyizi üzerine bozulmuştur.

Davacı ilk hükmü temyiz etmemek suretiyle maddi tazminat bakımından davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Bozma kararı, davalı yararına doğan usulü kazanılmış hakkı ortadan kaldırıcı nitelikte değildir. Bu durumda bozmadan sonra davalının aleyhine hüküm verilemez. Bu husus gözetilmeden bozmadan sonra davacı yararına maddi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 09.03.2011, E. 2011/2524, K. 2011/4212.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.