Kaza Yapan Sürücünün Olay Yerini Terk Etmesi Ağır Kusur Sayılmaz

May 28, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Kaza Yapan Sürücünün Olay Yerini Terk Etmesi Ağır Kusur Sayılmaz

ÖZET : Aracın sürücüsü kusurlu olmakla birlikte, ağır kusur veya kastından söz edilemeyeceği, kaza sonrası olay yerini terk etmesinin gerek kazanın gece vakti olması, gerekse kaza anı değerlendirildiğinde olayın şoku ile mümkün olabileceği, davacı Sigorta şirketinin somut delillerle ….Genel Şartlarının B.4 maddesinde sayılan hallerin gerçekleştiğini ispat edemediği, bu durumda üçüncü kişiye ödediği tazminat bakımından rücu hakkının bulunmadığı gözetilmelidir.
 
 
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
– KARAR –
 
Davacı vekili, müvekkiline ….. poliçesi ile sigortalı olan, davacıya ait …..plakalı aracın sürücüsünün 06.02.2012 tarihinde asli ve tam kusuru ile başka bir araca arkadan çarparak olay yerinden kaçtığını, kaza sonucu karşı araçta oluşan hasar için müvekkilince ödenen 4.623,00 TL’nin tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ile takibin devamına hükmedilmesini dava ve talep etmiştir.
 
Davalı vekili; olay günü müvekkilinin oğlunun müvekkiline ait araçla maddi hasarlı kazaya karıştığını, kaza sonrasında çarptığı aracın malikini aradığını ancak bulamadığını, gece vakti olması nedeniyle olay yerinden ayrıldığını, olayda ağır kusur bulunmadığını ve davacının rücu hakkı doğmadığını savunmuştur.
 
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile davalının ödeme emrine yaptığı itirazın iptaline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dava, sigortacı tarafından trafik sigorta poliçesi nedeniyle ödenen tazminatın, kendi sigortalısından rücuen tahsiline ilişkin başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir.
 
ZMSS Genel Şartlarının, sigortacının işletene rücu hakkını düzenleyen B.4. maddesinin (a) bendinde, tazminatı gerektiren olayın, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmesi halinde sigortacının sigorta ettirene rücu edebileceği düzenlenmiştir.
 
Diğer taraftan, TTK 1409. maddesi gereğince sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumlu olup, sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.
 
Somut olayda, davacıya sigortalı aracın, park halindeki başka bir araca gece vakti çarpması sonucunda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, sigortalı aracın sürücüsünün hız ve arkadan çarpma kural ihlali nedeniyle kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.
 
ZMSS Genel Şartlarının B.4/a maddesinde, tazminatı gerektiren olayın işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmesi halinde sigorta ettirene rücu edilebileceği belirtilmekle, bu durumda sigortacının sigortalısına rücu koşulunun, tazminata konu olayın kasti bir hareket veya ağır kusur sonucunda meydana gelmesi halinde gerçekleşeceği, anılan maddede tam kusurdan değil, kasıt veya ağır kusurdan bahsedildiği, ağır kusurdan maksadın kasıt olmamakla birlikte kasda yakın bir kusuru ifade ettiği, somut olayda davalıya ait olan aracın sürücüsü kusurlu olmakla birlikte, ağır kusur veya kastından söz edilemeyeceği, kaza sonrası olay yerini terk etmesinin gerek kazanın gece vakti olması, gerekse kaza anı değerlendirildiğinde olayın şoku ile mümkün olabileceği, davacı Sigorta şirketinin somut delillerle ….Genel Şartlarının B.4 maddesinde sayılan hallerin gerçekleştiğini ispat edemediği, bu durumda üçüncü kişiye ödediği tazminat bakımından rücu hakkının bulunmadığı gözetilerek, davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(17. Hukuk Dairesi 2015/813 E. , 2015/11296 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 24/06/2014 NUMARASI : 2013/204-2014/398)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.