Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kaza Tarihinde Poliçenin Sona Ermesi Nedeni İle Tazminat Davası

Kaza Tarihinde Poliçenin Sona Ermesi Nedeni İle Tazminat Davası


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE     

DAVACI

————————–: ………………. T.C. NO: ………………..

VEKİLİ

————————–: Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI

————————–: 1-) …………………. T.C. NO: …………….

   2-) …….. Sigorta A.Ş. V.D. NO:……………..

İHBAR OLUNAN

————————–: …………. Sigorta Şirketi V.D. NO: ………………

DAVA

————————–: TAZMİNAT (Trafik kazası sebebiyle)

DAVA DEĞERİ

————————–: 18.500,00 TL (Harca esas değer)

İ. KONUSU

————————–: Trafik kazası sonucu müvekkile ait X plakalı, X tipinde, 2012 model araçta meydana gelen fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 14.000,00 TL hasarın, aracın fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL maddi değer kaybının ve aracın fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.500,00 TL iş kaybından doğan, toplamda fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 18.500,00 TL zararın tazmin edilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkile ait X plakalı, X tipinde, 2012 model Ford marka araç ile X tarihinde saat 07.10 sularında ……. – ……… istikametinde seyir halindeyken, müvekkilin aracının arkasında seyreden Aleyhine Tespit İstenen (DAVALI İSMİ)’ye ait YY YY YYY plakalı 2005 model Hyundai marka araç, sollama esnasında buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybedip müvekkilin aracına çarpmıştır.

2-) Davalılar (DAVALI İSMİ) ve ……. Sigorta A.Ş. zararın tazminine yanaşmamaktadır. Açtığımız tazminat davası sonuçlanana kadar müvekkilin aracının hasarlı olarak bekletilmesi uygun olmadığından ve ilerde hasarın sebep ve mahiyeti değişebileceğinden, açtığımız tazminat davasına esas olması için “…….. 1. Sulh Hukuk Mahkemesine” Müvekkile ait XX XX XXX plakalı, Transit Connect K210 S 1.8 TDCI tipinde, 2012 model Ford marka araçta meydana gelen hasarın değer tespiti ve aracın değer kaybı ile ilgili delil tespiti davası açtık.

3-) Açtığımız delil tespiti davası sonucu “………. 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20../. D.İş sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre; “XX XX XXX plakalı, Transit Connect K210 S 1.8 TDCI tipinde, 2012 model Ford marka araçtaki toplam hasar değerinin 14.000,00 TL, iş kaybının 1.500,00 TL, aracın maddi değer kaybının 3.000,TL olabileceği sonucuna varılmıştır.

4-) Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kaza müvekkile ait XX XX XXX plakalı, Transit Connect K210 S 1.8 TDCI tipinde, 2012 model Ford marka araç ile 18.01.2017 tarihinde saat 07.10 sularında meydana gelmiştir. Davalılardan …. Sigorta A.Ş.nin iddiasına göre, kaza tarihinde davalılardan (DAVALI İSMİ)’nin trafik sigorta poliçesi bitmiştir. (DAVALI İSMİ) bunu öğrendikten sonra 18.01.2017 tarihinde saat 09.36’da başka bir sigorta şirketi olan …… sigorta ile trafik sigorta poliçesi yapmıştır; fakat …… Sigorta da, kazadan sonra poliçe yaptırmasından dolayı zararı tazmin etmek istememiştir.

5-) Trafik sigorta poliçesinin başlama ve bitiş günleriyle ilgili ekte de sunacağımız üzere sigorta şirketlerinden aldığımız bilgiler ışığında iki adet yaygın görüş bulunmaktadır. Birincisi “Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen 12.00’da sona erer.” İkinci yaygın görüş ise “Kesilen trafik sigortası hangi saatte tanzim edilmiş ise bir sonraki yılın aynı gün ve aynı saatte sona erer.” Kaldı ki söz konusu kazanın saati 07.10’dur. Düşüncemize göre bu kadar erken bir vakitte hiçbir sigorta şirketinin sisteminin açık olmayacağı kanaatindeyiz. Her iki yaygın görüşe göre de ….. Sigorta A.Ş.nin zararı tazmin etmesi gerekmektedir. Kaza 18.01.2017 saat 07.10’da gerçekleşmiş olup, ……. Sigorta A.Ş. ile yapılan poliçenin başlangıç tarihi 18.01.2016 saat 11.02 olarak gözükmektedir.

6-) Yukarda bahsettiğimiz bilgilerin ışığında, müvekkile ait XX XX XXX plakalı, Transit Connect K210 S 1.8 TDCI tipinde, 2012 model Ford marka araçta meydana gelen toplam hasar değerinin fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 14.000,00 TL, iş kaybının fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.500,00 TL, aracın maddi değer kaybının fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL, toplamda fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 18.500,00 TL zararın tazmini için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

NEDENLER

————————–: BK-HMK ve ilgili diğer yasalar

DELİLLER

————————–: ……… 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20../. D.İş sayılı dosyası, kaza tespit tutanağı, Aracın ruhsat fotokopisi ve her tür yasal delil.

SONUÇ

————————–: Yukarda açıklanan nedenlerde dolayı; müvekkile ait XX XX XXX plakalı, Transit Connect K210 S 1.8 TDCI tipinde, 2012 model Ford marka araçta meydana gelen;

Toplam hasar değerinin, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 14.000,00 TL,

İş kaybının, fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.500,00 TL,

Aracın maddi değer kaybının fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL, toplamda fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 18.500,00 TL müvekkilin zararının tazminine,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygı ile arz ve talep ederim. 23.03.2017

DAVACI VEKİLİ

          Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.