Kaymakamlıktan Tahliye Talebi

Kaymakamlıktan Tahliye İstemi ve Dilekçesi

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

ŞİKÂYET EDENİN TC. KİMLİK NUMARASI

ADI, SOYADI, ADRESİ VE TELEFONU

ŞİKÂYET EDENİN VARSA KANUN TEMSİCİSİNİN

ADI, SOYADI, ADRESİ VE TELEFONU

 

ŞİKAYET EDİLENİN ADI, SOYADI VE ADRESİ

TAŞINMAZ  MALIN  CİNSİ VE BULUNDUĞU YER

:İŞYERİ

 

TAŞINMAZIN MEVKİİ   : 

  BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ 17 EYLÜL MAH.

  1. Ada No   /339
  2. Parsel No  /6
  3. Yüzölçümü   /87,92 M2 4 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM

 

TECAVÜZ VE MÜDAHALENİN YAPILDIĞI TARİH    

:

 

TECAVÜZ VE MÜDAHALEYİ ÖĞRENME TARİHİ

 

 

MÜŞTEKİNİN BAŞVURU TARİHİ

:Tecavüzcüye yer emlakçı olması sebebi ile kiraya vermesi için anahtarı bırakılmış,ancak kendi adına işyeri açarak,abonelikler açtırarak taşınmazı işgalci olarak bedelsiz şekilde kullanmaya devam etmektedir. X tarihinde işgale son vermesi için gönderilen ihtara karşı da herhangi bir tahliye gerçekleştirmemiştir. Mağduriyetimiz devam etmekte,müvekkile herhangi bir kira bedeli de ödememektedir.

OLAYIN ÖZETİ

 

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda izah edildiği şekilde, müvekkilin zilyed ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mala, yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı bulunan mütecaviz tarafından  haksız olarak yapılan vaki tecavüzün/müdahalenin 3091 Sayılı Kanun gereği MEN edilerek taşınmazın boş olarak tarafımıza mahallen teslimini ve kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yüklenmesini arz ederim.

Eki:Vekaletname,Tapu kaydı,ihtarname örneği

                                                                                         Davacının veya Kanuni

                                                                                  temsilcisinin  Adı-soyadı ve imzası

 

 

bir yorum bırakın