Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi -1-

 

T.C.

X KAYMAKAMLIĞI’ NA

 

TECAVÜZÜN MEN’İNİ

TALEP EDEN          :

VEKİLİ                      : 

TECAVÜZ EDEN    : 

TALEP KONUSU : Mülkiyeti Müvekkile ait taşınmaza vaki tecavüzün kaldırılması ile taşınmazın tarafımıza boş olarak teslimi talebidir.

ÖĞRENME TARİHİ : 

AÇIKLAMALAR    :

1-)Müvekkilim X adına kayıtlı X adresinde bulunan taşınmaz X tarihinde düzenlenen ve taraflarca imzalanan sözleşme ile X ye kiralanmıştır. X’in başka bir hukuki ilişki nedeniyle müvekkilimize vermiş olduğu bono nedeniyle, X’ye kiralanan iş yerine menkul mallarının haczi amacıyla ……………… İcra Müdürlüğü’ nün …………….. E. Sayılı dosyasından …………. tarihinde gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında iş yeri niteliğindeki taşınmazda kira sözleşmesi tarafı ……………………. bahse konu işyerinin kendisine ait olmadığını, emanetçi olduğunu dükkanın ………………… adına kayıtlı olduğunu ve bu hususta vergi levhası da sunmuştur. Bahse konu dükkanda ……………… hukuki bir dayanağı olmadan bahse konu taşınmazda İŞGALCİ durumundadır. (…………………….. ile yapılan Kira Sözleşmesi, Haciz Tutanağı, Vergi Levhası, İş Yeri Açma Ruhsatını dilekçemiz ekinde sunmaktayız)

……………….. ile müvekkil arasında bir kira sözleşmemesi olmamasına rağmen, ruhsatını alması ve vergi levhası sunması sahte imzalı bir kira sözleşmesi yapmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bu hususta suç duyurusunda bulunmak hakkımızı da saklı tutmaktayız.

2-) Taşınmazın, mütecaviz tarafından kullanıldığını öğrenmesi üzerine müvekkil, mütecavizle irtibata geçmiş, işgale son vermesinidükkanıboşaltmasını şifahi olarak kendisinden istenmiş, müvekkilin bu talebi reddedilmişancak mütecaviz, müvekkile ait söz konusu dükkanı boşaltmayacağını net bir şekilde ifade etmiştir.

3-)Bu nedenle, mütecavizin işgal etmekte olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait bulunan yukarıda açık adresi belirtilen taşınmazdan çıkmaması üzerine Sayın Makamınıza müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı Gayrimenkul Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Keşif, Tanık Beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle mülkiyeti Müvekkilime ait olan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. adresinde bulunan taşınmazı haksız olarak işgal eden mütecavizin taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazı boşaltılarak tarafımıza tesliminin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim…./…/…..

Tecavüzün Men’ini Talep Eden

                                                                                                                   Vekili

                                                                                            Adana Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

 

 

EK      :           1- Onanmış vekaletname sureti,

2- Tapu kayıtları sureti,

3- …………… Kira Sözleşmesi

4- ……………… Vergi Levhası

5- …………………… İş Yeri Ruhsatı

6-…………….. İcra Müdürlüğü’ nün ………………. E. Sayılı dosya ………………. haciz tutanağı

 

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi -2-

 

 ADANA KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

MÜŞTEKİ           :

MÜTECAVİZ      :

TECAVÜZ T.      :

ÖĞRENME T.     :

KONU                   : Tecavüzün/müdahalenin  önlenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR        :

Maliki ve zilyedi olduğum X numaralı dairelerime  X isimli şahıs rızam ve bilgim dışında girmiş ve kullanmaya başlamıştır. Halen kullanmaya devam etmektedir. Yapılan müdahelenin 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi kanunu uyarınca tahkikat yapılarak tecavüzün /müdahalenin menine karar verilmesini ve kanuni masrafların mütecavize yüklenmesini saygılarımla arz  ve talep ederim. tarih

                                                                                Müşteki

 

Eki :

Tapu sureti

Tanıklar

Son düzenleme tarihi 7 Temmuz 2020 08:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.