Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi

Kas 17, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi -1-

 

T.C.

X KAYMAKAMLIĞI’ NA

 

TECAVÜZÜN MEN’İNİ

TALEP EDEN          :

VEKİLİ                      : 

TECAVÜZ EDEN    : 

TALEP KONUSU : Mülkiyeti Müvekkile ait taşınmaza vaki tecavüzün kaldırılması ile taşınmazın tarafımıza boş olarak teslimi talebidir.

ÖĞRENME TARİHİ : 

AÇIKLAMALAR    :

1-)Müvekkilim X adına kayıtlı X adresinde bulunan taşınmaz X tarihinde düzenlenen ve taraflarca imzalanan sözleşme ile X ye kiralanmıştır. X’in başka bir hukuki ilişki nedeniyle müvekkilimize vermiş olduğu bono nedeniyle, X’ye kiralanan iş yerine menkul mallarının haczi amacıyla ……………… İcra Müdürlüğü’ nün …………….. E. Sayılı dosyasından …………. tarihinde gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında iş yeri niteliğindeki taşınmazda kira sözleşmesi tarafı ……………………. bahse konu işyerinin kendisine ait olmadığını, emanetçi olduğunu dükkanın ………………… adına kayıtlı olduğunu ve bu hususta vergi levhası da sunmuştur. Bahse konu dükkanda ……………… hukuki bir dayanağı olmadan bahse konu taşınmazda İŞGALCİ durumundadır. (…………………….. ile yapılan Kira Sözleşmesi, Haciz Tutanağı, Vergi Levhası, İş Yeri Açma Ruhsatını dilekçemiz ekinde sunmaktayız)

……………….. ile müvekkil arasında bir kira sözleşmemesi olmamasına rağmen, ruhsatını alması ve vergi levhası sunması sahte imzalı bir kira sözleşmesi yapmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bu hususta suç duyurusunda bulunmak hakkımızı da saklı tutmaktayız.

2-) Taşınmazın, mütecaviz tarafından kullanıldığını öğrenmesi üzerine müvekkil, mütecavizle irtibata geçmiş, işgale son vermesinidükkanıboşaltmasını şifahi olarak kendisinden istenmiş, müvekkilin bu talebi reddedilmişancak mütecaviz, müvekkile ait söz konusu dükkanı boşaltmayacağını net bir şekilde ifade etmiştir.

3-)Bu nedenle, mütecavizin işgal etmekte olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait bulunan yukarıda açık adresi belirtilen taşınmazdan çıkmaması üzerine Sayın Makamınıza müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı Gayrimenkul Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Keşif, Tanık Beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle mülkiyeti Müvekkilime ait olan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. adresinde bulunan taşınmazı haksız olarak işgal eden mütecavizin taşınmazdan tahliyesi ile taşınmazı boşaltılarak tarafımıza tesliminin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim…./…/…..

Tecavüzün Men’ini Talep Eden

                                                                                                                   Vekili

                                                                                            Adana Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

 

 

EK      :           1- Onanmış vekaletname sureti,

2- Tapu kayıtları sureti,

3- …………… Kira Sözleşmesi

4- ……………… Vergi Levhası

5- …………………… İş Yeri Ruhsatı

6-…………….. İcra Müdürlüğü’ nün ………………. E. Sayılı dosya ………………. haciz tutanağı

 

Kaymakamlıktan Müdahalenin Meni Talebi Dilekçesi -2-

 

 ADANA KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

MÜŞTEKİ           :

MÜTECAVİZ      :

TECAVÜZ T.      :

ÖĞRENME T.     :

KONU                   : Tecavüzün/müdahalenin  önlenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR        :

Maliki ve zilyedi olduğum X numaralı dairelerime  X isimli şahıs rızam ve bilgim dışında girmiş ve kullanmaya başlamıştır. Halen kullanmaya devam etmektedir. Yapılan müdahelenin 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi kanunu uyarınca tahkikat yapılarak tecavüzün /müdahalenin menine karar verilmesini ve kanuni masrafların mütecavize yüklenmesini saygılarımla arz  ve talep ederim. tarih

                                                                                Müşteki

 

Eki :

Tapu sureti

Tanıklar

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.