Kayıt Kabul Davası Dilekçe Örneği

X NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : X . İFLAS DAİRESİ

KONU                        : KAYIT KABUL DAVASI

AÇIKLAMALAR     :

Davalı Müflisin Müvekkil Kuruma  bedelli faturadan kaynaklanan borcu bulunmaktadır. İşbu alacağın tahsili amacıyla Kocaeli . İflas Dairesi’nin … İflas sayılı dosyasına alacak kaydı için başvuru yapılmıştır.

İşbu alacak nedeniyle iflas masasına kayıt talebimize davalı tarafından itiraz edilmiş ve talebimiz reddedilmiştir. Davalının itirazını kabul etmiyoruz.

Kocaeli . İflas Dairesi’nin alacağımızın tamamının reddedildiğine dair kararı … tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşbu sebeplerle; alacağımızın tamamının sıra cetveline kaydının ve kabulünün yapılabilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK, TTK, HMK ve diğer ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           : Kocaeli . İflas Dairesi’nin … İflas sayılı dosyası, Kocaeli . İflas Dairesi’nin …. İflas sayılı dosyasındaki kayıt dilekçesi, fatura örneği, Bilirkişi incelemesi, yemin ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla davamızın KABULÜNE, müvekkilimizin alacağının tamamının sıra cetveline kaydına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.