KAYIP KAÇAK BEDELİ

KAYIP KAÇAK BEDELİ

Kayıp kaçak bedeli ile ilgili birçok uyuşmazlık bulunmakta, ancak şuanki durumda kayıp kaçak bedelinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla bu husus Anayasa Mahkemesi’nde tartışılmaktadır.Şahsi görüşüm ise şöyledir:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BİR HUKUK DEVLETİ İSE BAŞKASININ İŞLEDİĞİ BİR HIRSIZLIK SUÇUNDAN SUÇ İŞLEMEYEN DÜRÜST VATANDAŞ SORUMLU TUTULAMAZ.BU SEBEPLE YASA MADDESİ AÇIKÇA ANAYASA’YA AYKIRI OLUP ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN DA İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Başkasının kaçak olarak elektrik kullanması nitelikli hırsızlık kapsamındaki bir suçtur.Kanunen bir suç olan eylemin bedelinin hiçbir şekilde eyleme katılmamış olan vatandaştan tahsil edilmesi, öncelikle cezaların şahsiliği ilkesine ve bu bağlamda eşitlik ilkesine aykırıdır.Gerek davalı, gerekse devlet; kamu organı olarak kanunun suç olarak tanımlanan bir eyleminin faillerini yakalamak ve suç sonucu zarar görenin zararının gidermesini sağlamakla ve suç işlenmesini engellemekle görevlidir.Devletin asli görevini yerine getirebilmesi için ayrıca davacıdan kayıp/kaçak adı altında bir katkı payı istemesi mümkün olamaz.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.