Kayınpeder-Damat Arasındaki Alacak Davasında Tanık Dinlenebilir – Yargıtay Kararı

Oca 6, 2021 | Alacak Davası Avukatı

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalının eski kayınpederi olduğunu, davalının, kızıyla evli olduğu dönemde,… Bankası’na olan kredi borcunun kendisi tarafından ödendiğini, davalının taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunduğunu; ancak ödemediğini, söz konusu alacağın tahsili amacıyla başlattığı takibe davalı yanca itiraz edildiğini ileri sürerek, takibe vaki itirazın iptali ile % 20 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile… İcra Müdürlüğü’nün 2013/1324 sayılı takip dosyasında davalı borçlunun itirazının iptaline, asıl alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacı tarafa verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya ait olan kredi borcunu ödediğini ileri sürerek söz konusu alacağın tahsili amacıyla başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmış, davalı; çalıştığı için her zaman bankaya gidemediğini, ödeme günü geldiğinde maaşını çekip taksitlerin ödenmesi için eşine, eşinin annesine bazen de kayınpederi olan davacıya verdiğini, kredi ödemelerini bu şekilde kapattığını savunarak davanın reddini dilemiş, Mahkemece dava konusu dekontların davacının elinde bulunup dekontların tamamında ödemeye konu meblağların davacı tarafından yatırıldığının açıkça belirtilmiş olması gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; dosya içerisinde mevcut bulunan davacı tarafından ibraz edilen dekont fotokopileri incelendiğinde; bir kısım dekontların açıklama bölümünde “.Teslimatı”, bir kısmında “Tasfiye Tahsilat İşlemi”, 15.04.2011 tarihli dekontun açıklama bölümünde ise “… Teslimatı” yazıldığı görülmüştür. Hal böyle olunca, Mahkemece, dekont suretlerinin açıklama bölümünde . Teslimatı” yazanlar yönünden davanın reddine, .. Teslimatı” yazanlar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Açıklama bölümünde “Tasfiye Tahsilat İşlemi” yazanlar yönünden ise; her ne kadar davacı davasını yazılı belge ile ispat edememiş ise de; olay tarihi itibariyle davacı ile davalı arasında kayınpeder-damat ilişkisi mevcut bulunduğundan, 6100 sayılı HMK’nın 203/1-a madde ve fıkrası (HUMK madde 293) hükümlerine göre olayda tanık dinlenebileceği gözetilmelidir. Davacı tarafın da tanık deliline dayandığı görüldüğünden, dekont suretlerinin açıklama bölümünde “Tasfiye Tahsilat İşlemi” yazanlar yönünden, davacının tanıkları celp edilip dinlenerek; hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, Mahkemece bu yön göz ardı edilerek davanın tümden kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 124,40 TL harcın istek halinde iadesine, 20/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2014/38107 E. , 2015/30446 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.