Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kaybolan Senedin İptal Davası Dilekçe Örneği

Kaybolan Senedin İptal Davası Dilekçe Örneği


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Ödeme yasağı konulması istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı poliçenin muhatabı borçlu … ‘den, … keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir poliçe almıştır.

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: … . Açıklanan nedenlerle, poliçenin muhatabının şeklen senedin hamili bulunan kimseye senet bedeli olan … .’yi ödeme tehlikesini bertaraf etmek için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. md. 669 ve ilgili mevzuat
DELİLLER : Tanık, poliçe fotokopisi, bilirkişi raporu vs. her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; yukarıda numarası verilmiş bulunan poliçe ile ilgili olarak ödeme yapılmaması için tedbir kararı alınmasına karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Davacı Vekili Av. EK : 1-) Onanmış vekaletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.