Kaybolan Kargo Nedeniyle Tazminat Talebi

Kaybolan Kargo Nedeniyle Tazminat Talebi

  • Gönderdiğim ve …Kargo … Şubesi tarafınca kaybedilen kargomun, koli içerisinde bulunan ve yalnızca market fişi ile ispatlayabildiğimiz ürünün bedeli olan 300,00 TL’nin, Taşıma ücreti olan 60,09 TL’nin, TARAFIMA İADESİNE karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Kaybolan Kargo Nedeniyle Tazminat Talebi Dilekçesi

ADANA TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

ŞİKÂYET EDENİN

ADI-SOYADI             : Ad/Soyad – T.C.: …

ADRES                      : Adres

TEL. NO                    : Tel.

ŞİKÂYET EDİLENİN

ADI-SOYADI            : … Kargo … Şubesi

ADRES                      : ADRES

TEL. NO                    : TEL.

AÇIKLAMALAR    : X tarihinde “…” T.C. Kimlik numaralı .. adına ve “…” adresine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu erzak kolisi, … Kargo … Şubesi’nden tarafımca gönderilmiştir. Ayrıca kargo taşıma ücreti olan 60,09 TL de tarafımca ödenmiştir. Belirtilen tüm bu hususlar dilekçemiz EK-1 ve Ek-2’de sunulmuştur.

Ancak belirtilen gönderim süresi içerisinde kargom alıcıya ulaşmamış olup, durumu öğrenmek adına kargoya gittiğimde göndermiş olduğum erzak kolisinin kaybedildiğini, içindeki ürünlerin bedeli ve taşıma ücretinin geri ödenmesi için ise market fişlerini ve kargo bilgi fişini getirmem gerektiği belirtilmiştir. İstenilen fişler ile kargoya müracaat ettiğimde ise başvurunun yaklaşık 3-4 ay içinde cevaplandırılacağı söylenmiştir.

Her ne kadar, gönderi kapsamına genel bir ifade ile “1 adet gıda” yazılmış ise de, gönderilen erzak kolisi içerisindeki ürün listesini gösterir market fişleri mevcut olmamakla birlikte yalnızca 300,00 TL değerindeki 1 ürünün fişi bulunmaktadır ve dilekçemiz ekinde heyetinize sunulmuştur. Ayrıca taşıma ücreti de, kolinin ağırlığı ve ebatları dikkate alınarak 60,09 TL olarak hesaplanmıştır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 45. Maddesinin ikinci fıkrasında “Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.hükmü yer almaktadır.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah ettiğim tüm bu nedenlerle,

  • 04.2020 tarihinde gönderdiğim ve …Kargo … Şubesi tarafınca kaybedilen kargomun, koli içerisinde bulunan ve yalnızca market fişi ile ispatlayabildiğimiz ürünün bedeli olan 300,00 TL’nin,
  • Taşıma ücreti olan 60,09 TL’nin,

TARAFIMA İADESİNE karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden Tüketici

EKLER:

  • Koli içerisinde bulunan ürünü gösterir fatura
  • … Kargo Gönderi Bilgi Fişi

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.