Kaybolan Çek Yapraklarının Bankadan İptal Talebi

————BANKASI —– ŞUBESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

KONU: Boş çek yapraklarının iptali talebi

Bankanızdan boş olarak kaybedilmiştir. Boş çek yapraklarının kaybı ile ilgili olarak – tarihinde — Başsavılığına tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur. Çek yapraklarını eline geçiren kötüniyetli kimselerce aleyhime olarak doldurulması halinde uğrayabileceğim zarar ve hak kaybı dolayısıyla bankanızdan, bu çek yapraklarının iptal edilmesini ve çek karnelerinin bağlı bulunduğu bankanız nezdinde açılmış olan —– IBAN nolu hesabın kapatılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Her ne kadar bankanızla haricen yapılan görüşmelerde, bu konuda öncelikle iptale ilişkin Mahkeme Kararının getirilmesi gerektiği belirtilmişse de dilekçe ekinde sunacağım Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatları gereği;  boş çek yapraklarının kıymetli evrak niteliğini haiz olmaması nedeniyle iptal davasına konu olamayacağı, iptal davasının ancak hamil tarafından açılabileceğine ilişkin kararları dolayısıyla bu konuda iptal davasının açılamayacağını belirtmek isterim. İlgili Yargıtay kararında menfi tespit davasının açılabileceği belirtilmişse de bu ancak boş çek yapraklarının doldurulması ve bankaya ibrazı halinde mümkün olacağından, ileride doğabilecek aleyhime bir ihtimalin şimdiden bertarafı için bankanızı uyarma mecburiyetinde bulunmaktayım.

      Yukarıda açıkladığım nedenlerle;

  • İradem dışında elimden çıkan (kaybolan) içerisinde — adet çek yaprağı bulunan çek karnesinin iptalini
  • çek karnelerinin bağlı bulunduğu bankanız nezdinde açılmış olan —– IBAN nolu hesabın kapatılmasını talep ederim. 09/02/2019

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.