Kavgaya El Atma Nedeniyle Savunma

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Kavgaya El Atma Nedeniyle Savunma Dilekçesi

ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO               :

SANIK                       : Y.H.

 

MÜDAFİİ                 :

KONU                       : Esas hakkında savunmalarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR    :

Olay tarihi olan …… günü müvekkil sanık Y.H. ve yanında bulunan diğer sanık A.G. daha önce kendileri tarafından tehdit edildiği maktül S.T., diğer sanıklar Ş.Ç., M.S. ve birkaç kişiyle birlikte saldırıya uğramışlardır.

Olayda müvekkil sanığın maktül S.T. ve diğer sanıklar Ş.Ç. ve M.S. ile aralarında kavga etmelerini gerektirecek herhangi bir diyalogları olmamıştır. Müvekkil sanığın olaya karışmasının tek nedeni diğer sanık A.G.’in yanında bulunmasıdır. Bu sebeple kendisinin kavgaya sebep olduğunu söylemek mümkün değildir. Kavgaya sebebiyet verdiği bir davranışı olmamıştır. Müvekkil sanık olaya tesadüfen katılmıştır. Diğer sanık A.G.’in arkadaşı olması sebebiyle kavgada bulunmak durumunda kalmıştır.

Müvekkil sanık hakkında her ne kadar kavgaya el atmak suçundan cezalandırılması mütalaa olunmuşsa da müvekkil sanığın ölene karşı herhangi bir eylemi olmadığından kavgaya el atmak suçundan beraat kararı verilmelidir. Bu konuda yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2002/4808
K. 2003/1332 T. 10.6.2003

  • KAVGADA EL UZATMAK (Maktulün Sopa İle Darbına Maruz Kalan Sanığın Maktule Yönelik Herhangi Bir Davranışının Olmaması – Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği)
  • ÖLENE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAVRANIŞI OLMAYAN SANIK (Maktulün Sopa İle Darbına Maruz Kalmasına Rağmen – El Uzatmaktan Beraatine Karar Verilmesi Gereği)

ÖZET : “Sanığın, maktulün öldürülmesinden önceki safhada maktulün sopa ile darbına maruz kaldığı, bilahare vuku bulan öldürülme sırasında ise maktule yönelik herhangi bir davranışının söz konusu bulunmadığının anlaşıldığı halde beraati yerine, el uzatmaktan mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırıdır.”

Yukarda açıklamaya çalıştığımız gibi müvekkil sanık kavgada tesadüf sonucu bulunmuştur. Kavganın çıkmasında bir rolü olmadığı gibi üzerine atılı suçu da işlememiştir.

 

SONUÇ VE İSTEM :

 

Belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, müvekkil üzerine atılan suçu işlemediğinden bu suçtan beraatine, aksi halde sanık lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.