Kavgaya El Atma Nedeniyle Savunma

Kavgaya El Atma Nedeniyle Savunma Dilekçesi

ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO               :

SANIK                       : Y.H.

MÜDAFİİ                 :

KONU                       : Esas hakkında savunmalarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR    :

Olay tarihi olan …… günü müvekkil sanık Y.H. ve yanında bulunan diğer sanık A.G. daha önce kendileri tarafından tehdit edildiği maktül S.T., diğer sanıklar Ş.Ç., M.S. ve birkaç kişiyle birlikte saldırıya uğramışlardır.

Olayda müvekkil sanığın maktül S.T. ve diğer sanıklar Ş.Ç. ve M.S. ile aralarında kavga etmelerini gerektirecek herhangi bir diyalogları olmamıştır. Müvekkil sanığın olaya karışmasının tek nedeni diğer sanık A.G.’in yanında bulunmasıdır. Bu sebeple kendisinin kavgaya sebep olduğunu söylemek mümkün değildir. Kavgaya sebebiyet verdiği bir davranışı olmamıştır. Müvekkil sanık olaya tesadüfen katılmıştır. Diğer sanık A.G.’in arkadaşı olması sebebiyle kavgada bulunmak durumunda kalmıştır.

Müvekkil sanık hakkında her ne kadar kavgaya el atmak suçundan cezalandırılması mütalaa olunmuşsa da müvekkil sanığın ölene karşı herhangi bir eylemi olmadığından kavgaya el atmak suçundan beraat kararı verilmelidir. Bu konuda yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2002/4808
K. 2003/1332 T. 10.6.2003

  • KAVGADA EL UZATMAK (Maktulün Sopa İle Darbına Maruz Kalan Sanığın Maktule Yönelik Herhangi Bir Davranışının Olmaması – Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği)
  • ÖLENE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAVRANIŞI OLMAYAN SANIK (Maktulün Sopa İle Darbına Maruz Kalmasına Rağmen – El Uzatmaktan Beraatine Karar Verilmesi Gereği)

ÖZET : “Sanığın, maktulün öldürülmesinden önceki safhada maktulün sopa ile darbına maruz kaldığı, bilahare vuku bulan öldürülme sırasında ise maktule yönelik herhangi bir davranışının söz konusu bulunmadığının anlaşıldığı halde beraati yerine, el uzatmaktan mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırıdır.”

Yukarda açıklamaya çalıştığımız gibi müvekkil sanık kavgada tesadüf sonucu bulunmuştur. Kavganın çıkmasında bir rolü olmadığı gibi üzerine atılı suçu da işlememiştir.

SONUÇ VE İSTEM :

Belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, müvekkil üzerine atılan suçu işlemediğinden bu suçtan beraatine, aksi halde sanık lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Müdafii

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 18:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.