Katkı Sebebiyle Alacak Davası Dilekçesi

May 1, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Katkı Sebebiyle Alacak Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU             :    Katkı Sebebiyle Alacak Davası

DAVA KONUSUNUN

DEĞERİ                           :    50.000 TL (Harca Esas Değer)

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                       :

 • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz
  dünyaya gelmiştir.
 • Eşler noterde yapılan düzenleme şeklindeki mal rejimi sözleşmesi ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçmişlerdir. 
 • X Aile Mahkemesinin X esas ve X karar sayılı kararı ile X evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşandık. Aramızdaki paylaşmalı mal ayrılığı rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan X tarihinden itibaren sona ermiş bulunmaktadır. (TMK md 247)
 • Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan X tarihinden itibaren TMK md 178 hükmünde öngörülen 1 yıllık süre içinde katkı sebebiyle alacağa (TMK md 249) ilişkin bu davamızı açmış bulunuyoruz.
 • Davacıya ait X burma bilezik bozdurularak bedeli X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümünün satın alınması sırasında davalıya verilmiş olup bu taşınmaz paylaştırma dışı kalmıştır.
 • Bu sebeple davacı eşin katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesi için dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                        : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, mal rejimi sözleşmesi.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 247, 249.

TALEP SONUCU            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile 50.000 TL katılanın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER :

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • X Noterliğinde yapılan mal rejimi sözleşmesi.
 • Boşanma kararı
 • Tapu kayıt örneği
 • Tanık listesi
 • Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.