Katkı Payı ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi

Ağu 24, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Katkı Payı ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                       (Adli Yardım ve İhtiyati Tedbir Taleplidir )

DAVACI                                  :

VEKİLİ                                    

DAVALI                                  :

KONU                                     : Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Katkı Payı, Değer Artış Payı ve katılma alacağı davasıdır

HARCA ESAS DEĞER            :50.000 TL  ( FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA  )

AÇIKLAMALAR

1.) Davacı müvekkil ile davalı ………14 şubat 1989 tarihinde evlenmişlerdir. Davacı müvekkilim ………… ev hanımı olup çalışmamakta ve hiçbir geliri de bulunmamaktadır. Davalı ……… ise TSK dan emekli Astsubaydır. Müvekkilim ………….. 04.08.2020 Tarihinde Elbistan Aile Mahkemesine 2020/483 E. numarası ile dava açmıştır.

2)Mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de suan da bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki; ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin mallarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır.  Bu davada araç, taşınmazların devrini, banka hesaplarının boşaltılmasını engellenmek amacıyla   verilecek bir ihtiyati tedbir  müvekkilin mal  rejiminin  tasfiyesinden kaynaklanan  haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Yüksek mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği  ancak bu davanın  görülebilmesi için  boşanma davasının bekletici mesele yapılması  yönündedir.

3-)Taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu  dönemde  tapu kaydı ;

Şekinde olan taşınmazı ve aracı davalı …………. adına tescil edilmiştir. Bu taşınmazlar ve araç davalı açısından TMK 219. Maddesi uyarınca edinilmiş maldır.

Ayrıca davalı …………… emekli olduktan sonra damadı ………..  ile birlikte  davalıya ait X parselde bulunan taşınmazda  X sanayiciler sitesinde …………. dükkanı açmıştır. Aylık kazancının X bin TL civarındadır. Davalı …………. bu iş yerini kurmak için müvekkilim ile birlikte yapmış oldukları birikimi kullanmış ve pilot …………. dan da para almıştır. Şuanda bu işyerinin gelirinden müvekkilim hiç pay alamamaktadır. Gerekli tespitlerin yapılabilmesi için X vergi dairesine ve X Ticaret odasına ve İş yerinde kullanılan post cihazındaki gelirlerinde tespiti açısından X BANKASINA müzekkere yazılarak kar zarar durumunun tespit edilerek değer artış payı hesaplandıktan sonra katılma alacağına dahil edilmesini  talep ediyoruz.

 3-) Ayrıca müvekkilin davalıya ait dilekçemizin 2 nolu bendinde bildirmiş olduğumuz  taşınmaz ve araç üzerinde  TMK 218 vd  maddelerinde  düzenlenmiş bulunan  ve başka bir mal rejimi seçmemiş olmalarından  dolayı  taraflar arasında  geçerli bulunan  edinilmiş mallara  katılma rejimi  hükümlerinden  kaynaklanan  taşınmazların ve aracın  en yakın tarihteki değerinin  yarısı ( TMK. 236 /1 ) üzerinde katılma alacağı mevcuttur.

4-)Davalının, müvekkilin yukarıda izaha çalışılan nedenlerle  oluşacak katkı alacağı, değer artış payı alacağı  ve katılma alacaklarına  ulaşmasını engellemek kastıyla dava konusu taşınmazları devrini engellemek için TAPUYA TEDBİR ŞEHRİ işlenmesi, Davalı adına kayıtlı  X model ……….. Plakalı X marka aracın  bir başkasına devrini engellemek için trafik kaydına tedbir şerhi işlenmesi  ve davalı  adına kayıtlı bulunan ziraat bankası, halk bank, finas bank, Akbank, Yapı KREDİ banka hesaplarındaki vadeli vadesiz hesaplarındaki mevzuatların çekilmesini engellemek için banka hesaplarına BLOKE bırakılması için  TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYATİ TEDBİR TALEBİZMİZİN KABUL EDİLMESİNE

5-) Katkı payı, değer artış payı ve katılma alacaklarının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu taşınmazların ve aracın değerinin belirlenmesi ve bunun için de bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır. Değer  artış payı alacağının  belirlenmesi için  de bilirkişi incelemesi  gerekmektedir. Ayrıca bu tür davalarda  davalı tarafın yapabileceği  bir takım itirazların da  değerlendirme ve hesaplamalarda  dikkate alınması  gereği ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını  şuan da belirlememiz mümkün değildir. O nedenle  şuanda dava değerini geçici olarak  harca esas alınmak  üzere  belirlemiş bulunmaktayız. Yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı  talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

YASAL NEDENLER     :TMK  M. 118 vd, HMK, TBK ve ilgili Mevzuat

DELİLLER        :Elbistan Aile Mah. 2020/483 E. nolu dosyası  Tapu kayıtları, Banka Kayıtları , Ticaret odası kayıtları, Vergi dairesi           kayıtları ,  Tanık Beyanları ,  Bilirkişi Raporu ,  Yemin ,Tarafların sosyal- ekonomik durum araştırmaları ve her türlü yasal delil.

TANIK LİSTEMİZ:

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarıda yer alan ve mahkemenizin kendiliğinden göz önüne alacağı nedenlerle (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) söz konusu taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları…………. YEDEK PARÇA dükkanı  mal rejimi tasfiyesine sokulmadan DEĞER ARTIŞ PAYI hesaplandıktan sonra  katkı ve katılma alacağının  hesaplanmasına konu edilmesini talep ediyoruz.

1-)Öncelikle açmış olduğumuz davanın ve ADLİ YARDIM talebimizin kabulüne

Davalıya ait banka hesapları, araç, tapu kayıtları üzerine üçüncü kişilere devri engellemek için İHTİYATİ TEDBİR konulmasına

2-)Elbistan Ticaret odasına, Elbistan vergi dairesine müzekkere yazılarak ve ………….. Yedek Parça dükkanının kar zarar durumunu ve dükkana ait sicil bilgilerinin talep edilmesine 

3-) ………………. Yedek parça dükkanında Halk bankasına ait post cihazının gelir tespitinin yapılması açısından müzekkere yazılarak kazanç akıbetinin sorulmasına

4-)Yargılama sırasında yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkacak  gerçek alacak miktarını  talep etme hakkımız saklı  kalmak kaydıyla  şimdilik  harca esas olarak göstermiş bulunduğumuz  50.000 TL  ALACAĞI ( değer artış payı ve katılma alacağımız  için karar tarihinden itibaren  hesaplanacak faiziyle birlikte ) davalıdan alınarak müvekkile verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER

Vekâletname Sureti  

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.