Katılma Alacağı Ne Demektir?

Son Güncelleme Tarihi

Katılma Alacağı Ne Demektir?

Eşler bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa bağlı olacakları mal rejimine yasal mal rejimi denilir.  Evlilik birliğinde ilişkilerdeki menfaat dengesi karşımıza katılma alacağı kavramı ile çıkmaktadır. Katılma rejiminde rejim süresince edinilen mallar rejimin sona ermesi nedeniyle tasfiye edildikten sonra bir artık değer kalırsa kural olarak her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değeri eşit olarak paylaşır. Paylaşıma konu olan miktar o eşin katılma alacağını oluşturur.

Katılma Alacağı Davası (TMK md 231)

Katılma alacağını, her eş veya mirasçılarının katılma rejimi süresince edinilen malların rejimin sonlanması sebebiyle tasfiyesinden sonra kalırsa diğer eşe ait artık değeri paylaşımından doğan hak olarak tanımlayabiliriz. Artık değer, eklemelerden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

Artık değerin saptanmasında aktifi;

  1. Edinilmiş mallar ,
  2. Değer artış payı alacağı  (TMK md 227),
  3. Eklenecek değerler (TMK md 229)
  4. Kişisel malda denkleştirme (TMK md 230) oluşturur.

Artık değerin saptanmasında pasifi;

  1. Değer artış payı borcu(TMK md 227),
  2. Edinilmiş malda denkleştirme(TMK. md 230)
  3. Borçlar (TMK md 231) oluşturur.

Artık değere katılmada zina veya hayata kast nedeniyle boşanma durumunda aile mahkemesi hakimine kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilme yetkisi verilmiştir. (TMK md 236)

Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.
Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır.
Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır (TMK 230.m).
Katılma alacağı davasında, olen eşin mirası reddetmemiş mirasçıları sağ eşe olan borcu odemek zorundadır.
Eşlerin fiilen ayrı yaşadıkları doneme ilişkin 01.01.2002 oncesi katkı payı alacağı ile ilgili ayrı yaşamaya başladıkları tarih onemli ise de 01.01.2002 sonrası dönem bakımından ayrı yaşamalarının bir onemi bulunmamaktadır. Çunkü bu donemde eşlerden birinin çalışmamasının katılma alacağı bakımından onemi yoktur.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.