Katılma Alacağı Ne Demektir?

Katılma Alacağı Ne Demektir?

Eşler bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa bağlı olacakları mal rejimine yasal mal rejimi denilir.  Evlilik birliğinde ilişkilerdeki menfaat dengesi karşımıza katılma alacağı kavramı ile çıkmaktadır. Katılma rejiminde rejim süresince edinilen mallar rejimin sona ermesi nedeniyle tasfiye edildikten sonra bir artık değer kalırsa kural olarak her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değeri eşit olarak paylaşır. Paylaşıma konu olan miktar o eşin katılma alacağını oluşturur.

Katılma Alacağı Davası (TMK md 231)

Katılma alacağını, her eş veya mirasçılarının katılma rejimi süresince edinilen malların rejimin sonlanması sebebiyle tasfiyesinden sonra kalırsa diğer eşe ait artık değeri paylaşımından doğan hak olarak tanımlayabiliriz. Artık değer, eklemelerden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

Artık değerin saptanmasında aktifi;

  1. Edinilmiş mallar ,
  2. Değer artış payı alacağı  (TMK md 227),
  3. Eklenecek değerler (TMK md 229)
  4. Kişisel malda denkleştirme (TMK md 230) oluşturur.

Artık değerin saptanmasında pasifi;

  1. Değer artış payı borcu(TMK md 227),
  2. Edinilmiş malda denkleştirme(TMK. md 230)
  3. Borçlar (TMK md 231) oluşturur.

Artık değere katılmada zina veya hayata kast nedeniyle boşanma durumunda aile mahkemesi hakimine kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilme yetkisi verilmiştir. (TMK md 236)

Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 23:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.