Yargıtay: Bir Bloktaki Onarım Bedeli İçin Diğer Bloktaki Kat Malikleri Sorumlu Tutulamaz

ÖzetToplu yapı şeklinde kurulmuş sitelerde bir bloktaki çatı onarım giderinden farklı bloklarda oturan kat maliklerini de sorumlu tutmak mümkün değildir.

Yargıtay Kararı 1

“Yalnızca bir bloğu ilgilendiren mantolama, çatı drenaj sisteminin onarılması, güçlendirme vs. gibi işlem bedellerinin birden fazla bloktan oluşan sitede, her bloğun kat malikinin arsa payı oranında karşılanması 634 Sayılı Kanun hükümleri gereğince zorunludur.

Bu nedenle, somut olayda 5. blokta yapılması kararlaştırılan güçlendirme bedelinden diğer bloklardaki kat maliklerinin sorumluluğunu doğuracak şekilde karar verilmesi mümkün olmayacağından bu talep açısından site yönetiminin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır.” (Yargıtay 20.HD. E.2017/4415, K.2017/7447, 1.9.10.2017)

Yargıtay Kararı 2

“A blokta bulunan ortak tesisin onarımı için yapılmış olan harcama tutarının yalnızca A blok maliklerinden toplanacağı” (Yargıtay 18.HD. E.2011/8678, K.2011/12408,7.5.12.2011)

Yargıtay Kararı 3

“Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, yapılarda her birine ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri tarafından 20. maddedeki kurala göre karşılanır.” (Yargıtay 18.HD. E.2000/6229, K.2000/6704, 7.30.5.2000)

Yargıtay Kararı 4

“Bir parselde bulunan birden fazla blok yapılardan her biri kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere dair olarak o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetileceğine göre o bloktaki ortak yerlerde meydana gelen arızanın onarımından ve bu arıza sebebiyle meydana gelen zarardan da sadece o blok kat malikleri bloktaki payları oranında sorumlu olacakları gözetilmeden mahkemece anataşınmazdaki arsa paylarına göre sorumlu tutulmaları doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 18.HD. E.2011/5320, K.2011/8442, 7.11.7.2011)

Yargıtay Kararı 5

“Bilindiği üzere bir parsel üzerinde birden fazla blok yapı bulunması halinde blok yapılardan her biri kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere dair olarak o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bunun sonucu olarak da o bloktaki ortak yerlerde meydana gelen arızanın onarımından ve bu arıza sebebiyle meydana gelen zarardan sadece o blok kat malikleri bloktaki payları oranında sorumludur.

Dolayısıyla A blokta bağımsız bölüm maliki olmayan böylelikle de A blok çatı ve bağımsız bölüm onarım bedelinden sorumlu olmayan B ve C blok bağımsız bölüm maliklerinin davaya dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Hal böyle olunca davacı, verilen kesin süre içinde A blokta bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerini davaya dahil ettiğine göre mahkemece işin esası hakkında inceleme ve araştırma yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.” (Yargıtay 20.HD. E.2017/3156, K.2017/7550, 7.11.10.2017)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Nurettin Yüksel

    L şeklinde bitişik Ave B blok olan binamızın yonetim planı tek. Bu durumda çatı onarımını B blok yapmak istemiyor hukuksal olarak mahkemeye başvurduğumuzda Acil onarim hakkına göre A bloğun çatısı mahkeme karariyla yapılırmı ve bunun parasal tahsilatı Abloktanmı talep edilir.Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir