Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kat Malikleri Tarafından İşletme Projesinin İptali İstemi

Kat Malikleri Tarafından İşletme Projesinin İptali İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

 

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : Kat malikleri kurulu tarafından onaylanarak kesinleşmiş bulunan işletme projesinin iptali istemidir. 

 

 

AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil,  … ilçesi, …  mahallesi, …  sokakta bulunan; tapuya …  ada ve …  parsel numarasıyla kayıtlı …  numaralı apartmanın paydaşlarındandır.(EK-1- Tapu kaydı)

 

2-Anataşınmaza ait işletme projesinin yönetici tarafından …  tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, davacı …  tarihinde işletme projesine itiraz etmiştir. (EK-2- İşletme projesi) (EK-3- İtiraz dilekçesi). Şöyle ki: … .

Ancak bu itiraz …  tarihli kat malikleri kurul toplantısında reddedilmiştir. (EK-4- Karar defteri)

3-Bu sebeplerle, kat malikleri kurulunun almış olduğu itirazın reddi kararına karşı, işletme projesinin iptaline karar verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : KMK. md. 33, md. 37 ve sair hukuki mevzuat.

 

 

DELİLLER : 1-Tapu kayıtları,

 

2- İşletme projesi,

3- İtiraz dilekçesi,

4- Karar defteri.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1- Davanın kabulü ile işletme projesinin iptaline,

2- Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.