Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Tem 14, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme Hangisidir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme

 

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde görevli mahkeme “Asliye Hukuk Mahkemesi”dir.
  • Davalı veya davacının tüketici sıfatının bulunmadığı, davacı veya davalının tüketici konumunda olmadığı dikkate alındığında davanın genel mahkemede görülmesi gerekir.

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme Yargıtay Kararı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı temsilcileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

Davacı vekili, dava dışı arsa sahibi … ile davalı yüklenici arasında yapılan 09.01.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği arsa sahibi …a verilmesi gereken 40 metre karelik dükkanı dava dışı … ile müvekkilinin arsa sahibinden temlik aldıklarını, dava konusu taşınmazın 1/2 lik hissesinin müvekkiline teslim edilmesi gerekirken kooperatifçe 3. şahıslara satıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartı ile 20 m²’lik dükkanın rayiç bedeli olan 100.000.00 TL. tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.

 

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafının arsa sahibi … olduğu, davacının temlik yoluyla yeni malik olduğu dolayısıyla 6502 SK. m. 73/1 uyarınca davalı veya davacının tüketici sıfatının bulunmadığı, davacı veya davalının tüketici konumunda olmadığı dikkate alındığında davanın genel mahkemede görülmesi gerektiği gerekçesiyle 6100 Sayılı HMK’nın 114/c ve 115/2. maddeleri uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine karar verilmiştir.

 

Karar, davalı kooperatif temsilcileri tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı temsilcilerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı temsilcilerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 13.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (23. Hukuk Dairesi 2016/3184 E. , 2019/457 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.