Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tespit davası dilekçe örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tespit davası dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

KONU: İnşaattaki eksikliklerin tespiti (Delil Tespiti) istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim karşı taraf olan müteahhit ile X tarihinde X Noterliği’ nde ………. yevmiye numarası ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi (EK-1) imzalamıştır. Yüklenici karşı taraf,müvekkilimize ait …….. Pafta ……… Ada …. Parsel , Nilüfer İlçesi, X İli’nde kayıtlı arsa üzerinde A Blok ve B Blok ayrımı çerçevesinde bağımsız bölümler inşa edip A Blok 6-7-8-9 Numaralı bağımsız bölümler ile B Blok 3 ve 6 numaralı  bağımsız bölümleri  müvekkilime teslim etmeyi yüklenmiştir.

2-) Karşı taraf, işbu sözleşmenin 12.maddesinde; sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 18 ay bitiminde yapıyı teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Ancak bu süre X tarihi itibariyle dolmasına rağmen taahhüt edilen bağımsız bölümler tarafımıza teslim edilmemiştir.

X eksik imal edilmiştir.

3-)Buna göre mevcut kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tamamı kapsamına göre;

a) İnşaatın yapılan kısmın mevcut seviyesinin yüzdelik oran üzerinden ne kadarının yapıldığı ve ne kadarının yapılmadığı,

b) İnşaatın mevcut durumuna göre eksik kalan, tamamlanması gereken işin süresi ve bedeli,

c) Her iki blokta yapılan işin yapım değeri,

6100 sayılı kanunun 403. maddesi uyarınca ,karşı tarafa tebligat yapılmaksızın ve gecikmeksizin, kanuni haklarımızın kullanılmasına esas olmak üzere tespit edilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6100 S. K. m. 1, 12, 401, 402, 403, 404, 405

HUKUKİ DELİLLER:

1-) X tarihli X Noterliği tanzimli ……… yevmiye numaralı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

2-) ……… Ada ……… Parsel, Nilüfer İlçesi, Bursa İli’ne ait tapu takyidat kaydı

3-) Keşif

4-) Belediye Kayıtları

5-) Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ortaya koyduğumuz 3.(a,b,c) maddesinde belirtilen inşaattaki eksikliklerin, kanuni haklarımızı kullanmamıza esas olmak üzere bilirkişi heyeti ile keşif yapılmak suretiyle tespit edilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

                                                                  İstem Sahibi Vekili Avukat

Son düzenleme tarihi 14 Temmuz 2020 12:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.