Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası

Haz 11, 2019 | Arsa Karşılığı İnşaat, Tazminat Davası Avukatlığı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası
  • Taahhüt edilen metrekareden daha düşük bir metrekareye sahip dairelerin yapılması durumunda sözleşmedeki cezai şartlara da dikkat ederek Sulh Hukuk Mahkemesinden tespit istenmesi gerekir.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                           Tedbir İstemlidir

DAVACI         :

VEKİLLERİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

DAVALI         :

KONU            : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tazminat.

AÇIKLAMALAR

X Noterliğinin X tarih, 1…. Yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile (Ek-1) davalı, davacının hissedar olduğu …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parselde bulunan arsa üzerine kat karşılığı inşaat yapmayı kabul etmiştir. Sözleşmede, mimari projede, reklam broşürü ve ….  web sitesinde bağımsız bölümlerin ve ortak yerlerin özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Davalı bu anlaşmaya istinaden X taşınmazı inşa etmiştir. Müvekkil sözleşmedeki edimleri yerine getirmiş ve bağımsız bölümlerin tapusunu davalıya devretmiştir. Müvekkile söz konusu taşınmazın 4, 8 ve 9 numaralı bağımsız bölüm tapuları (Ek-2) kalmıştır.

Davalı X tarihinde inşaat ruhsatı (Ek-3) almıştır. Sözleşmenin süresi “inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren 20 (yirmi ay) sonunda mukavele şartlarına uygun surette bitirilip oturma raporu alınabilir hale getirilmiş” şeklinde belirtilmiştir. Sözleşmenin feshi ve cezai şart başlığında “işbu sözleşmede yazılı bulunan inşaat süresi içerisinde arsa sahiplerine ait dairelerin tamamı teslim edilmediği takdirde 1 yıl süreyle müteahhit X TL kira bedeli üzerinde mal sahiplerine daire adedince kira bedeli ödeyecektir.” şeklinde kira tazminatı belirlenmiştir.

Müvekkile ait bağımsız bölümler X tarihinde yapı kullanma izin belgesinin (Ek-4) onayından sonra teslim edilmiştir. Bu teslim dairelerdeki eksikler ve ayıplar nedeniyle sözleşmeye uygun bir teslim değildir.  Bu teslimden sonra  müvekkil kendisine ait  dairelerde eksik ve ayıp olduğunu görmüştür. Müvekkil komşuları ile yaptığı görüşmelerde diğer dairelerde ve ortak yerlerde de eksik ve ayıpların olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine müvekkil ve kat maliklerinin bir kısmı X Asliye Hukuk mahkemesinin X değişik iş sayılı dosyası ile tespit yaptırmıştır.

İnşaat ve elektirik bilirkişisinin değişik iş dosyasına sunduğu X tarihli raporda (Ek-5) sözleşmeye, projeye göre  yapılmayan imalatlar ve  ayıplı işlerin bedelleri müvekkile ait 9 numaralı dairede X TL ve ortak yerlerde  X TL  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca müvekkile ait üç adet daire sözleşmeye göre 10 ay geç teslim edilmiştir. Bu gecikme nedeniyle 400x10x3 = 12.000,00 TL kira tazminatı doğmuştur. 

Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak şimdilik davalıya X numaralı bağımsız bölümde  yapılmayan işler ve ayıplı imalat bedeli  X  TL, ortak yerlerde yapılması gereken imalatlardan arsa payına göre X TL (her bir bağımsız bölümün X arsa payı oranına göre üç bağımsız bölüm için X TLx3x170/4042= 6.749,94 TL)  ve sözleşmeye göre bağımsız bölümlerin geç tesliminden X TL olmak üzere toplam X TL’nin davalıdan alınıp davacıya ödenmesi için iş bu davayı açmak zorunda kaldık.

Bu davada talep ettiğimiz eksik ve ayıplı imalattan kaynaklanan alacağımızın semeresiz kalma ihtimali vardır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müvekkilin davalıya devrettiği …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parsel, ……  numaralı bağımsız bölümlere satılık ilanı asılmıştır.  Alacağımızın semeresiz kalmaması için  yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine teminat istenmeksizin ihtiyati tedbir kararı konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER:

X Asliye Hukuk Mahkemesinin X değişik iş sayılı dosyası,

X Noterliğinin X tarih, X yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Ek-1),

Tapu örnekleri (Ek-2),

İnşaat ruhsatı (Ek-3)

Yapı kullanma izin belgesi (Ek-4),

Bilirkişi raporu örneği (Ek-5),

X Web sitesi, reklam broşürü ve CD’si,

Bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Öncelikle davalıya ait …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parsel, ….  numaralı bağımsız bölümler üzerine teminat istenmeksizin ihtiyati tedbir kararı konulmasına,

Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak X TL”nin işleyecek yasal faizi ile  davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

                                               Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.