Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

                                                                                                           Tedbir İstemlidir

 

 

DAVACI         :

VEKİLLERİ  :

DAVALI         :

KONU            : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tazminat.

 

AÇIKLAMALAR

 

Denizli . Noterliğinin …./2012 tarih, 1…. Yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile (Ek-1) davalı, davacının hissedar olduğu …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parselde bulunan arsa üzerine kat karşılığı inşaat yapmayı kabul etmiştir. Sözleşmede, mimari projede, reklam broşürü ve ….  web sitesinde bağımsız bölümlerin ve ortak yerlerin  özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Davalı bu anlaşmaya istinaden …….  taşınmazı  inşa etmiştir. Müvekkil sözleşmedeki  edimleri yerine getirmiş ve bağımsız bölümlerin tapusunu davalıya devretmiştir. Müvekkile söz konusu taşınmazın 4,8 ve 9 numaralı bağımsız bölüm tapuları (Ek-2) kalmıştır.

Davalı 31/12/2012 tarihinde inşaat ruhsatı (Ek-3) almıştır. Sözleşmenin süresi “inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren 20 (yirmiay) sonunda mukavele şartlarına uygun surette bitirilip oturma raporu alınabilir hale getirilmiş …” şeklinde belirtilmiştir. Sözleşmenin feshi ve cezai şart başliğinde “işbu sözleşmede yazılı bulunan inşaat süresi içerisinde arsa sahiplerine ait dairelerin tamamı teslim edilmediği takdirde 1 yıl süreyle müteahhit 400,00 TL kira bedeli üzerinde mal sahiplerine daire adedince kira bedeli ödeyecektir.” şeklinde kira tazminatı belirlenmiştir.

Müvekkile ait bağımsız bölümler 22/06/2015 tarihinde yapı kullanma izin belgesinin (Ek-4) onayından sonra teslim edilmiştir. Bu teslim dairelerdeki eksikler ve ayıplar nedeniyle sözleşmeye uygun bir teslim değildir.  Bu teslimden sonra  müvekkil kendisine ait  dairelerde eksik ve ayıp olduğunu görmüştür. Müvekkil komşuları ile yaptığı görüşmelerde diğer dairelerde ve ortak yerlerde de eksik ve ayıpların olduğunu öğrenmiştir.  Bunun üzerine müvekkil ve kat maliklerinin bir kısmı …. . Asliye Hukuk mahkemesinin 2015/…  değişik iş sayılı dosyası ile tespit yaptırmıştır.

 İnşaat ve elektirik bilirkişisinin değişik iş dosyasına sunduğu 14/09/2015 tarihli raporda (Ek-5) sözleşmeye, projeye göre  yapılmayan imalatlar ve  ayıplı işlerin bedelleri müvekkile ait 9 numaralı dairede 5.605,06 TL ve ortak yerlerde  53.496,60 TL  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca müvekkile ait üç adet daire sözleşmeye göre 10 ay geç teslim edilmiştir. Bu gecikme nedeniyle 400x10x3 = 12.000,00 TL kira tazminatı doğmuştur. 

 

Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak şimdilik davalıya 9 numaralı bağımsız bölümde  yapılmayan işler ve ayıplı imalat bedeli  5.605,06  TL, ortak yerlerde yapılması gereken imalatlardan arsa payına göre 6.749,94 TL (her bir bağımsız bölümün 170/4042 arsa payı oranına göre üç bağımsız bölüm için 53.496,60 TLx3x170/4042= 6.749,94 TL)  ve sözleşmeye göre bağımsız bölümlerin geç tesliminden 12.000,00 TL olmak üzere toplam 24.355,00 TL’nin davalıdan alınıp davacıya ödenmesi için iş bu davayı açmak zorunda kaldık.

 

Bu davada talep ettiğimiz eksik ve ayıplı imalattan kaynaklanan alacağımızın semeresiz kalma ihtimali vardır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müvekkilin davalıya devrettiği …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parsel, ……  numaralı bağımsız bölümlere satılık ilanı asılmıştır.  Alacağımızın semeresiz kalmaması için  yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine teminat istenmeksizin ihtiyati tedbir kararı konulmasını talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER         : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                :

Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/88 değişik iş sayılı dosyası,

…. Noterliğinin …..  tarih, ….  yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Ek-1),

Tapu örnekleri (Ek-2),

İnşaat ruhsatı (Ek-3)

Yapı kullanma izin belgesi (Ek-4),

Bilirkişi raporu örneği (Ek-5),

……. Web sitesi,  reklam broşürü ve CD’si,

Bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Öncelikle davalıya ait …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  ada, .. parsel, ….  numaralı bağımsız bölümler üzerine teminat istenmeksizin ihtiyati tedbir kararı konulmasına,

Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak….. TL”nin işleyecek yasal faizi ile  davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine,

 

Karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

 

                                               Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.