Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih ve Tespit Davası

Tem 15, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih ve Tespit Davası

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih ve Tespit Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU            : 15/02/2013 tarihli gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve şimdilik 10.000 TL tazminat tarafımıza ödenmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR      :

15/02/2013 tarihli gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği, X İli X  İlçesi X Mahallesi, 188 Ada, 144 Pafta, 170 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere 8 adet bağımsız bölüm inşa edilmesi, iş bu binada bodrum katta bulunacak olan 1 nolu garajın ve birinci katta bulun 3 ve 4 numaralı bağımsız bölümlerin müvekkile teslim edilmesi hususunda davalı ile anlaşmışlardır.

İlgili sözleşme hükümlerine göre, gayrimenkul davalıya müvekkil tarafından sözleşmenin akdedildiği gün teslim edilmiştir. Bu süreçten sonra davalı müteahhit derhal inşaat ruhsatı alma işlemlerine başlayacak, ruhsatın alındığı günden itibaren 10 ay içinde de inşaatı tamamlayıp müvekkili devredecektir. Bu durum mezkur sözleşmenin Müşterek Şartlar başlığı altındaki ikinci bentte açık olarak düzenlenmiştir.

Davalı müteahhit, inşaat ruhsatını sözleşmenin akdedildiği tarihten yaklaşık 4 yıl sonra X tarihinde almış olup, alınan ruhsat tarihinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmiş olmasına rağmen inşaatı bitirememiş, söz konusu bağımsız bölümlerin teslimini müvekkile yapamamıştır.

Davalı tarafın girmiş olduğu kötüniyetli tutumun kendilerine bildirilmesi ve sözleşmeyi feshettiğimizi bildirilmesi amacıyla X Noterliği’nin X tarihli ve X yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı firmaya ihtarda bulunulmuştur. Bu süreçten sonra X Sulh Hukuk Mahkemesinin X D. İş sayılı dosyasıyla delil tespiti tarafımızca yaptırılmıştır.  Ek olarak sunmuş olduğumuz iş bu delil tespiti dosyasında görüldüğü üzere inşaatın hali hazırda çok ciddi eksiklikler içerdiği, inşaatın müvekkile teslim süresinin çoktan geçmiş olduğu tespit edilmiştir.

Hal böyle iken, davalı müteahhit maddi aciz haline girmiş, hakkında borçlu olduğu birden fazla icra takibi başlatılmış ve ciddi ekonomik sıkıntılar içine girmiştir. Bundan dolayı söz konusu inşaatı tamamlama imkanını yitirmiştir.

Yukarıda açıklamaya gayret ettiğimiz sebeplerden ötürü söz konusu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinde haklı olduğumuzun tespitine, inşaatın tamamlanması için gereken parasal değer ile gecikme nedeniyle davacı müvekkilin uğramış olduğu maddi zararların belirlenip, davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı imalatın parasal değeri hesap edilerek inşaatın tamamlanması için gereken bedelden ve müvekkilin uğramış olduğu zararlardan mahsubuna, davalının inşaattan elinin çektirilmesine karar verilmesini istemek zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLERİN SUNUMU       :

 • Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,
 • X Noterliği’nin X Tarihli ve X Yevmiye Numaralı İhtarnamesi
 • Tapu Sicil Müdürlüğüne Yazı Yazılarak
 • Söz konusu Yerle İlgili Olarak Düzenlenen “İşlem Dosyasının” Belediyeden İstenmesi
 • Keşif ve Bilirkişi
 • Ve Benzeri Hukuki Tüm Deliller

SONUÇ:

 • Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,
 • Fesih nedeniyle davacı müvekkilin maruz kaldığı zararların tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,
 • Davalı müteahhitin (Hukukça korunmaya değer ise) yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarından mahsubuna
 • Belirlenecek tazminata, fesih ihbar tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
 • Davalının inşaattan elinin çektirilmesine(elatmasının önlenmesine),
 • Yargılama giderleri ve avukat ücretinin davalı yana yüklenmesine,
 • İş bu dava dilekçesinin hukuki deliller kısmında yazan yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesine hürmetlerimizle bilvekale talep ederiz. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.