Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih protokolü

Oca 16, 2021 | Arsa Karşılığı İnşaat

ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI OLARAK FESHİ VE TARAFLARIN BİRBİRİNİ İBRA ETMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

MADDE 1.TARAFLAR

İŞVEREN              : ad/soyad-adres

YÜKLENİCİ          : ad/soyad adres

 • Bu Protokol, XX ile YY arasında imzalanmıştır.

MADDE 2.KAPSAM

 • Bu protokol, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında imzalanan … İli Merkez İlçe … Beldesi … Pafta numarası … Ada … Parsel ile kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesinin karşılıklı olarak feshi, tarafların birbirini ibra etmesi, yine tarafların karşılıklı olarak tüm dava haklarından gayrikabili rücu olarak feragat etmelerini ve bu hususları açık bir şekilde kabul etmelerini kapsamaktadır.

MADDE 3.SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında .. İli … İlçe … Beldesi … Ada … Parsel … Pafta numarası ile kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde … tarihli anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi imzalanmıştır.
 • İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında imzalanan anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesinin “İşin Adı” başlıklı 3. Maddesine göre Yüklenici, “anahtar teslimi ve betonarme bina yapım” işini üstlenmiştir. Bunun yanında yine sözleşmenin “Yüklenici Tarafından Yapılacak İşler Listesi” başlıklı 7. Maddesine göre yüklenicinin “Kaba İnşaatta” ve “İnce İnşaatta” olmak üzere yüklenmiş olduğu işler ayrıntıları ile belirtilmiştir.
 • İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında imzalanan anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesine göre, YÜKLENİCİ kendisine verilen işi 45 gün içinde bitireceğini taahhüt ederken İŞVEREN ise, işin karşılığında 55.000 TL(ellibeşbintürklirası) ödemeyi taahhüt etmiştir.
 • Yukarıda belirtilen sözleşmeye istinaden İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİNİN nam ve hesabına 50.000 TL(ellibintürklirası) ödeme gerçekleştirilmiştir. Anahtar teslimi yapılmamasına rağmen yapılan işbu ödemeler, YY adına “İnşaat Ödemesi” açıklamalarıyla birlikte EFT aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yüklenicinin taahhüt ettiği işleri yaptırdığı diğer bir firma olan ZZ’a ait … Plastik Konya hesabına da yüklenicin isteği üzerine İşveren tarafından 7.000 TL (yedibintürklirası) … Pencere ödemesi yapılmıştır. Bu ödemelere ilaveten yine İşveren tarafından, Yüklenicinin taahhüt ettiği işleri yaptırdığı diğer firmalara elden olmak üzere 7.000 TL (yedibintürklirası) ödeme daha yapılmıştır. Sonuç olarak İşveren tarafından toplamda 64.000 TL(altmışdörtbintürklirası) ödeme gerçekleştirilmiştir.
 • Yapılan tüm bu ödemelere karşılık, YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilen işlemler tamamlanmamış olup, taraflar arasında belirlenmiş olan 45 günlük sürede de anahtar teslimi yapılmamıştır ve YÜKLENİCİ taahhüt ettiği işi yapmayacağını belirterek işten çekilmiştir.
 • Tüm bu nedenler ve işbu protokol ile İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında … İli … İlçe …Beldesi … Ada … Parsel … Pafta numarası ile kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde 09.04.2020 tarihli anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. İşbu fesih, imza tarihi itibariyle geçerlilik kazanacaktır.
 • Sözleşmenin karşılıklı feshinden sonra YÜKLENİCİ tarafından tamamlanmayan ve yarım bırakılan işler, İŞVEREN tarafından tamamlanacaktır. Fesih tarihinden sonra YÜKLENİCİ,  İŞVEREN tarafından tamamlanan işlerden kaynaklı olarak herhangi bir bedel veya hak talep edemeyecektir. İŞVEREN de fesih tarihinden sonra tamamlanan işlemlerden kaynaklı olarak YÜKLENİCİDEN herhangi bir bedel veya hak talep edemeyecektir.

MADDE 4.TARAFLARIN BİRBİRİNİ İBRASI

 • İŞVEREN, anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesine uygun olarak YÜKLENİCİN hak kazanmış olduğu tüm ücret ve eklerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmiştir. Yüklenici işbu protokolün imzalanması ile İŞVEREN tarafından yapılan ödemelerin tam ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
 • İŞVEREN ise, sözleşmede belirtilen bedelden fazla ödeme yapmasına rağmen, YÜKLENİCİDEN herhangi bir bedel veya hak talep etmeyecektir. İŞVEREN işbu protokolün imzalanması ile YÜKLENİCİDEN herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmektedir.
 • İşbu protokole göre, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ birbirini gayrikabili rücu olarak ibra eder.

MADDE 5.DAVA HAKLARINDAN FERAGAT

 • Taraflar arasında imzalanmış bulunan anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi, yine tarafların karşılıklı olarak feshi ile sona erdiğinden, YÜKLENİCİ, söz konusu sözleşmenin sona ermesi nedeniyle herhangi bir konuda İŞVEREN aleyhine dava açmayacağını, tüm dava haklarından gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini açık bir şekilde kabul ve beyan etmektedir.
 • Taraflar arasında imzalanmış bulunan anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi, yine tarafların karşılıklı olarak feshi ile sona erdiğinden, İŞVEREN, söz konusu sözleşmenin sona ermesi nedeniyle herhangi bir konuda YÜKLENİCİ aleyhine dava açmayacağını, tüm dava haklarından gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini açık bir şekilde kabul ve beyan etmektedir.
 • İşbu protokole göre, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ karşılıklı olarak tüm dava haklarından gayrikabili rücu olarak feragat etmiştir.

MADDE 6.TEBLİGAT VE HUKUKİ UYUŞMAZLIK

 • Tarafların protokolde belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, işbu adreslerin değişmesi ve farklı olması durumunda yazılı olarak adresin bildirilmemesi halinde geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir. İşbu protokolden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde … İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7.SÖZLEŞMEDE ELE ALINMAYAN HUSUSLAR

 • İşbu protokolde ele alınmayan bütün konular, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır. Bu protokol 7(yedi) madde ve 2(iki) sayfa olup 3(üç) nüsha halinde tanzim edilmiştir.
 • Yine işbu protokol imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, taraflarca okunmuş, iradelerine uygun olduğu kabul ve beyan edilmiştir.(buraya sözleşme tarihini giriniz)

İŞVEREN                                                                                                                                              YÜKLENİCİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: