Kasten Adam Öldürmeye Yardım Suçunda Savunma

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Kasten Adam Öldürmeye Yardım Suçunda Savunma

Kasten Adam Öldürmeye Yardım Suçunda Savunma

  • Sanık Müvekkil X hakkında suça yardım etmek yönünden savcılık talebinin ret edilerek mahkemenin daha önce vermiş olduğu kararının korunmasına karar verilmesi talep edilir.
  • Kasten adam öldürme suçu kişinin hürriyetini engelleyebilecek bir isnattır. Ağır ceza davalarında deneyimli ve davaya hakim bir avukat ile yol izlemeniz gerekir.

Kasten Adam Öldürmeye Yardım Suçunda Savunma Dilekçesi

ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

ESAS NO:

Esas Hakkında SAVUNMA

Sunan SANIK:                                       

VEKİLİ:

KONU:  Savcılık mütaalasına karşı beyanlarımız ile esas hakkındaki savunmalarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Sayın savcılık makamının X tarihli duruşmada sanık müvekkil ………..Ş’in “ ……… sanıklar ……., Furk.. ve …..eys’in, maktulün öldürülmesi konusunda sanık Şahin ile fikir ve irade birliği içerisinde hareket ettiklerine, fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduklarına dair yeterli delil bulunmadığı, ancak öldürme suçunu gerçekleştiren sanık Şahin’in eylemine taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir söz ya da davranışta bulunmadıkları gibi aksine sanık Şahin’in yanında yer aldıkları, sanıklar …rkan ve …veys’in ellerindeki silahlara etrafa doğru ateş ettikleri, sanık Özgür Han’ın da elinde bulunan tüfekle maktule yardım eden tanık Ümit ………k’ı kovaladığı, bu suretle sanıkların olayın başından sonuna kadar sanık Şahin’in yanında yer alarak suçun icrasını kolaylaştırdıkları ve böylece sanık Şahin’e yardım ettikleri ve bu suretle üzerilerine atılı kasten öldürmeye yardım etme suçunu işledikleri,” gerekçesiyle eylemlerine uyan T.C.K. 81/1, 39/1-2-c maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etmiştir.

2- Öncelikle belirtmemiz gerekir ki sayın iddia makamının mütalaasında da izah ettiği üzere, müvekkilimin sanık Şahi……..ile maktulün öldürülmesinde hiçbir fikir ve irade birliği ile hareket etmemiş, fiil üzerinde müşterek hakimiyeti bulunmamaktadır. Maktül Erca…….’nın, müvekkilin kullanmış olduğu araca doğru küfür ederek gelip sağ arka kapıdan Şahi…….. ile tartışması sonucu sanık Şahin ……….’ın anlık bir hareketi ile vurulup ölmesi olayı sırasında müvekkilin olaya engel olması ya da yardım etmesinin hiçbir olanağı yoktur. Müvekkilim o sırada ön koltukta şoför mahallindedir. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki meydana gelen olay aniden meydana gelmiş bunun daha önceden tahmin edilmesi ya da planlanması da mümkün değildir. Müvekkilim sadece o gün hasbel kader sanık Şahin….’ın yanında bulunması adam öldürme suçuna yardım etme olarak nasıl değerlendirilebilir. Kaldı ki sanık Şahin ………..’ın da ani gelişen olaylar karşısında anlık hareketi sonucu olayın meydana geldiği dosyada subute ermiştir.

3- Müvekkilim yönünden ayrıca belirtmek isterim ki diğer sanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere sanık Şahin …………’a olayın hemen ardından çıkışmış ‘sen ne halt ettin’ diye azarlamış ve maktülün çevredeki arkadaşlarının üzerlerine doğru gelmesi üzerine o panik hali ile ve meşru savunma kapsamında aracın arka koltuğunda bulunan pompalı silahı alıp kişileri korkutmak ve kendilerinden uzaklaştırmak maksadı ile üzerilerine doğru doğrultmuş, kişileri uzaklaştırmış ancak bilirkişi raporundan da net anlaşıldığı üzere hiçbir şekilde silahı ateşlememiştir. Buda göstermektedir ki müvekkilimin öldürme olayını onaylamadığı, engel olmasına fiziken imkan bulunmadığı ve o anda olay mahallinde bulunması olayın önceden tahmin edilememesinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

4- Müvekkilimin öldürme olayını onaylaması ya da maddi manevi desteklemesi durumu söz konusu olsaydı mahalde bulunan diğer maktulün arkadaşlarına karşı da ateşli çatışmaya girmesi ve olay mahallini hemen terk etmemesi beklenirdi. Ayrıca müvekkilim ile maktül arasında önceye dayalı bir tanışıklıklarının olmaması ve aralarında herhangi bir husumetinin de bulunmadığı somut gerçeğinden yola çıkılırsa müvekkilim öldürme olayını onaylaması veya yardım etmesi için hiçbir mantıklı gerekçe yoktur. Müvekkilimin olay esnasında çevrede bulunan maktulün arkadaşı olan kişileri kovması sadece kendini korumaya yöneliktir. Çünkü bu arada kendilerine doğru gelen kişiler silahlı olup müvekkil ve diğer sanıkların üzerine doğru ateş etmektedirler.

5- Müvekkilimin olay mahallinden bir an önce uzaklaşmak ve diğer arkadaşlarını da araca bindirerek oradan kaçması, kendisinin ve arkadaşlarının can güvenliğini sağlamak ve  başka kimsenin zarar görmemesini sağlamak içindir.

6- TCK m. 39/1-2 vs düzenlemesindeki suça yardım etme fillerinin hiçbirinin olayımızda gerçekleşmediği kanunun lafzından net olarak anlaşılmaktadır.

TCK M. 39/2  göre; Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. Anlık bu olayda diğer sanıkların ve müvekil sanık Öz………….’ın asli faile : anlık suç fiilinin işenmesinde ne bir teşvik ve ne bir kararı kuvvetlendirme ve ne de fiilin işenmesi sonrasında yardım vaadinin bulunduğuna dair delil ve emare bulunmamaktadır.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. Lafsı karşısında asli faile diğer arkadaşlarının ve müvekkil sanık Özgür’ün suç fiilinnin işenmesi husunda ne bir yol gösterdiğine ne de araç temin ettiğine dair somut emare ve delil bulunmamaktadır.( asli failin savunmasına göre silahı maktülden almış ve diğer beyanlara göre kendi taşıdığı ve bacakları altında bulunan kendi silahını kullanmıştır.)

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. Lafsı düzenlemesi karşısında ne diğer sanıkların ne de müvekkil sanık ……’ün asli Fail Şahin……’a anlık olay sırasında yardım edeceği hususunda bir emare ve delil bulunmamaktadır. Ancak birlikte geldikleri araçla maktulün arkadaşları tarafından üzerlerine yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu bu saldırıdan kurtulmak zarureti karşısında olay yerinden önceden birlikte geldikleri araçla olay yerinden ayrılmaları bir bu neden ve fiil nedeniyle anlık işlenen yardım, suç fiilini gerek maddi ve gerekse manevi unsurları itibariyle oluşturmamaktadır. Unsurları itibariyle oluşmayan yüklenen öldürme olayına yardım suç fiilinden CMK nun 223/2-b-e madde ve fıkraları gereğince BERAATİNE dair karar verilmelidir.

7- Olay yerinde ve anında maktül Erc…… nın sanık Şahi…… tarafından bir el ateşli silah ile vurularak geri geri gelip yere düşmesini gören yakındaki arkadaşlarının araç etrafında bulunan müvekkil sanık ve arkadaşları üzerine aniden ateş etmeleri üzerine, kendilerini savunmak güdüsü ve amacıyla aracın arka koltuğunda bulunan içinde kurşun bulunmayan pompalı tüfek ile üzerine gelen maktulün arkadaşlarını korkutmak ve def etmek amacı ile onlara doğru tutarak kovalamasında zaruret ve meşru savunma amaçlı fiili söz konusu olup korku ve panik yaratma sucu nedeniyle  müvekkil sanık Özg………’e yüklenen bu suç fiilinin TCK nun 27/ 2 maddesi gereğince CMK nun 223/2-cmadde ve fıkraları gereğince müvekkil sanığın maktülün öldürülmesine yardım ettiği suç fiilinden bozmadan önceki gibi BERAATİNE karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmalıdır.                

SONUÇ ve İSTEM             : Yukarıda açıklamış bulunduğumuz nedenlerle, Sanık Müvekkil X hakkında suça yardım etmek yönünden savcılık talebinin ret edilerek mahkemenin daha önce vermiş olduğu kararının korunmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                              SANIK VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.