KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

Kasten adam öldürme suçu ve cezası konulu Youtube videomuz

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Kasten öldürme, başka bir insanın hayatına bilerek ve isteyerek son vermektir. Kanunumuza göre; bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK m.81)

KASTEN ADAM ÖLDÜREN KİŞİNİN HUKUKİ ANLAMI ( FAİL) ve MAĞDUR

 • Suçun faili herhangi bir insan olabilir.
 • Suçun mağduru ise yine bir insandır.İnsan doğumundan ölümüne kadar öldürme suçunun mağduru olabilir.Yeni doğmuş çocuğun insan şeklinde olup olmaması önemli değildir.Hilkat garibesi şeklindeki varlıkların öldürülmesi de kasten öldürmedir.Kişilik tam ve sağ doğum ile başlar.
 • Heniz doğumdan önce anne karnında bulunan çocuk, öldürmenin konusuna girmez. Anne karnında bulunan çocuğu öldürmek ‘anneye karşı işlenmiş neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir yaralama’ suçudur.

Suçun mağduru bahsettiğimiz üzere yaşı, sağlık durumu, milliyeti gibi durumlar farketmeden bir ‘insan’dır.ANcak mağdurun yani insanın sıfatı bazen suçu nitelikli hale getirebilir.Örneğin mağdur kamu görevlisi ise, altsoy, üstsoy, eş veya çocuk ise failin aldığı ceza arttırılır.

Öldürme suçu ile hukukun koruduğu hak kişinin ‘hayatı’dır.Eğer öldürülen insan değil ise ‘kasten adam öldürme’ suçu oluşmayacaktır.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA MADDİ UNSURLAR NELERDİR?

Öncelikle ölüm neticesi failin davranışının bir sonucu olmalıdır.Söz konusu suç ölüm neticesinin gerçekleşmesi ile tamamlanır.

 • Öldürme suçu, ölüm neticesini gerçekleştirmeye elverişli her türlü icrai hareketle işlenebilen ‘serbest hareketli’ bir suçtur.
 • Öldürme tek hareketle işlenebilen ‘ani bir suç’tur.Ve hukuken ‘zarar suçu’ sayılmaktadır.

Öldürme suçunun işlenmesi için yaralama suçundan geçilmesi zorunludur.Fail mağduru yaralamadan öldüremez.Bu nedenle öldürme geçitli bir suç sayılabilir.Fail yaralama fiilinden geçmeden bu suç işlenemeyeceği için fail ayriyetten kasten yaralamadan cezalandırılamaz.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Kasten adam öldürme suçu müebbet hapis cezasını gerektirir. Nitelikli hallerinin gerçekleşmesi halinde faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. (TCK m.82)

 1. Tasarlayarak Öldürme
 2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürmek
 3. Yangın, su baskını, tahrip sonucu öldürmek
 4. Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı bu suçun işlenmesi.
 5. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişilere karşı işlenmesi.
 6. Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi.
 7. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi.
 8. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla işlenmesi.
 9. Kan gütme, töre saiki ile işlenmesi.
 10. İhmal Suretiyle İşlenmesi.
 • Ölü insana karşı gerçekleştirilen davranışlar ‘Kişinin hatırasına hakaret’ suçunu oluşturur.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK MÜMKÜN MÜDÜR?blank

Suçun iştirak halinde işlenmesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse: Anne ve baba, anlaşarak çocuğun ölmesini kasten ihmal ederek mesela çocuğu aç bırakarak işlerlerse iştirak halinde ihmali davranışla kasten adam öldürmeden sorumlu olurlar.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 

Neticeli bir suç olan öldürme suçunda teşebbüs söz konusu olabilir. İcra hareketlerine başlandıktan sonra netice gerçekleşmezse fail öldürmeye teşebbüsten sorumlu olur.

 • Failin öldürmeye teşebbüsten sorumlu olması için öldürme kastı ile suçun icrasına başlamış olması gerekir. Yaralama kastı ile başlanan hareketin sonucunda mağdur ölürse neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama söz konusu olur. O halde failde  bulunan öldürme veya yaralama kastı ortaya konmalıdır. Uygulamada faildeki öldürme veya yaralama kastı ortaya konurken; suçun işlenişindeki özellikler, ateşli silah kullanılmışsa etkili mesafe, kaç kez ateş edildiği, aracın özellikleri, aracın kaç kez kullanıldığı, failin mağdurun vücudunun hangi bölgesine yöneldiği, önceki husumetleri, mağdurun pozisyonu gibi birçok şey dikkate alınmaktadır. Bu değerlendirmenin sonucunda failde öldürme veya yaralama kastı olduğu ortaya konur.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME MÜMKÜN MÜDÜR?

Öldürme gibi neticesi önem arz eden suçlarda icra hareketleri tamamlandıktan sonra netice gerçekleşene kadar gönüllü vazgeçme mümkündür. Öldürme neticeli bir suç olduğu için icra hareketleri tamamlandıktan sonra netice gerçekleşene kadar neticenin gerçekleşmesini engelleyici davranışlar ile gönüllü vazgeçmeden faydalanmak mümkündür.

Gönüllü vazgeçmeye örnek:Öldürmek için tabancayı doğrultan fail öldürmenin icra hareketlerinden vazgeçerse öldürmeye teşebbüsten sorumlu olmaz. Gönüllü vazgeçmeden faydalanır. Fakat ölümle tehditten ceza alır. Öldürme kastıyla ateş edip 2 yerinden mağdura mermi isabet ettiren fail, gönüllü vazgeçer ve ölümün gerçekleşmesini engelleyici çabalar gösterirse, mağdur da ölmezse fail öldürmeye teşebbüsten sorumlu olmaz. Gönüllü vazgeçmeden faydalanır. Fakat tamamlanmış olduğu kasten yaralama fiilinden sorumlu tutulur.

Sonuç olarak; kastan adam öldürme suçu ağır müeyyideler içeren bir durumdur, uzman bir ceza avukatından yardım almanız elzemdir.

Kaynak: Murat Yayınları

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: