Kasa kırılarak eşin rızası hilafına alınan paranın tahsiline yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Kasa kırılarak eşin rızası hilafına alınan paranın tahsiline yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-karşılık davacı (kadın) karşılık boşanma davasına ilişkin dilekçesinde, müşterek konutta bulunan kendisine ait 10.000 Euro paranın, kasa kırılarak kocası tarafından rızası hilafına alındığını ileri sürerek, bu paranın tahsilini de istemiştir.

Bununla ilgili harç da yatırılmıştır. İddianın ileri sürülüş şekline göre, bu talep, haksız fiile dayalı olup genel hükümlere tabidir. Aile Mahkemeleri, aile hukukundan (TMK.md.l 18-395), doğan dava ve işlerde görevlidir. Davacı-karşılık davalı tarafından kasa kırılarak alındığı ileri sürülen paraya ilişkin talebi inceleme görevi, aile mahkemesinin görevi dışındadır. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından re’sen gözetilmek zorundadır. Öyleyse davalı-karşılık davacının Euro’ya ilişkin talebi yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. (Y2HD, 01.02.2011, E. 2009/19276, K. 2011/1544.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 16:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.