Karz Sözleşmesi Örneği

KARZ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. ile, diğer tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

….. “Ödünç Veren”,

….. “Ödünç Alan” olarak anılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ödünç verene ait olan …..’nın ödünç veren tarafından ödünç alana verilmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

1-  Ödünç veren, ödünç konusu …..’yı .. / .. / …. tarihinde ödünç alana teslim edecektir.

2-  Ödünç alan …..’yı ödünç verene .. / .. / …. tarihinde ödünç verene geri verecektir.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ödünç alana teslim edilmiş, ikinci nüsha ödünç verende kalmıştır.

Ödünç Alan                                               Ödünç Veren

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.