Karşılıksız Yararlanma Suçu Şikayet Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ                :ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ                     : Av. Saim İNCEKAŞ

                                     

                               

ŞÜPHELİ                  :

SUÇ                           :KARŞILIKSIZ YARARLANMA

KONU                                   :Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin,suyun ve doğalgaz sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek, şekilde tüketilmesi karşılıksız yararlanma suçuna vücut vermektedir.

AÇIKLAMALAR    ;

Müvekkil Kurum ASKİ görevlileri tarafından tutulan  08.12 tarihli 0 Numaralı,Kaçak Su Kullanma Tutanaklarında da  görüleceği üzere  adresinde ikamet ettiği tarihte şüpheli ….. “sayaç yerine boru takarak” kaçak su kullandığı tespit edilmiştir.

Müvekkil Kurum ASKİ görevlileri olan ,,,,,,ve ,,,,,,tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin 28. Maddesinin 6. Fıkrasının c bendine göre işlem yapılmıştır.Abonelik esasına göre yararlanılabilen suyun,şüpheli ,,,,,,, tarafından müvekkil kurum ASKİ’nin rızası olmaksızın ve tüketim miktarın belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketildiğinden bu durum TCK m. 163/3’te düzenlenen haksız yararlanma suçunu oluşturmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;şüpheli hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını ve kamu davasının açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

1-Vekaletname Sureti

2-ASKİ Kaçak Su Kullanım Tutanağı ve Kaçak Su Fişi

3-Tutanağa İlişkin Fotoğraflar

                                                                                                                                                             Müşteki Vekili

                                                                                                                      Av.

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.