Karşılıksız Çek Suçunda Davanın Eski Hale İadesi Talebi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Karşılıksız Çek Suçunda Davanın Eski Hale İadesi Talebi Dilekçesi

ADANA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               :

SANIK                       : Y. B.

MÜDAFİİ                 :

KONU                       : 1) İstinaf süresine ilişkin eski hale getirme talebimizin istinaf hükmünde, Sayın Mahkemenizin ve itiraz üzerine red kararı veren X Ağır Ceza Mahkemesinin ……. D.İş nolu kararı YOK HÜKMÜNDE olması sebebiyle bu konuda karar verilmek üzere dosyanın Adana Bölge Adliye ilgili dairesine gönderilmesi

2) Bu aşamada hükmün infazının ertelenmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

İSTİNAF SÜRESİNE İLİŞKİN ESKİ HALE İADE TALEPLERİ HÜKMÜN İSTİNAFI NİTELİĞİNDE OLUP İNCELEME YETKİSİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE AİTTİR.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271

ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARAR

Madde 42 – (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

İstinaf süresine dair eski hale getirme dilekçesi aynen istinaf hükmündedir. Süresinde verilebilseydi hangi makam karara bağlayacak idiyse o makam tarafından incelenebilir. Yasada açıkça ifade edilmiştir.

Bu nedenle eski hale iade talebimizle ilgili olarak Yerel Mahkemenin kurduğu hüküm de, itiraz üzerine karar veren Ağır Ceza Mahkemesi kararı da yok hükmündedir. Ne Yerel Mahkeme ne de İtiraz mercii istinaf incelemesi için yetkili kılınmıştır. Hal böyle olunca verilen karar yetki aşılarak verilmiş durumdadır.

Müvekkil sanık ile ilgili Antalya 23. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay 73. Ceza Dairesi’nin 2010/698034 E. – 858734 K. Sayılı 15.06.2010 tarihli kararına[1] atıfta bulunarak vermiş olduğu kararda, yapılan itirazın istinaf süresi yönünden eski hale iade talebi hakkında olması sebebiyle inceleme yetkisinin Bölge Adliye Mahkemelerinde bulunduğundan, dosyanın karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesine mahkemesince gönderilmesine, istinaf aşaması da dikkate alınarak infaza ilişkin mahkemesince karar verilmesine şeklinde hüküm oluşturulmuştur.

İnfazın durdurulması talepli olarak X havale tarihli Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere tarafımızca verilen yargılamanın yenilenmesi dilekçemiz istinaf süresi yönünden eski hale iade talebi olduğundan bu konuda karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmeliydi. Buna rağmen Sayın Mahkemenin kendisi karara bağladığı ve itiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesinin red kararı YOK HÜKMÜNDE olduğundan ilgili dilekçemizin bu konuda karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz.

ESKİ HALE İADE TALEBİ İLE İLGİLİ KARARIN İSTİNAF İNCELEMESİ AŞAMASINDA YEREL MAHKEMECE HÜKMÜN İNFAZI ERTELENEBİLİR.

Yine yasada açıkça ifade edildiği üzere eski hale getirme dilekçesi hükmün infazını durdurmaz. Ancak Yerel Mahkemece istinaf incelemesi safhasında hükmün infazı ertelenebilir.

Bu nedenle istinaf safhasında geçecek süre içinde hükmün infazının ertelenmesi hakkaniyet gereğidir. Sayın Mahkemeden hükmün infazının ertelenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM :

 

Yukarda açıklamaya çalıştığım nedenlerle eski hale iade talebiyle vermiş olduğumuz …………. havale tarihli dilekçemizin bu konuda karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, bu aşamada hükmün infazının ertelenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımızla;

Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.