Karşılıksız Çek Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

T.C. ADANA . İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2019/326 E.

ŞİKATETTEN FERAGAT

EDEN     : 

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ

SANIK   :

KONU    : Şikayetten feragat (vazgeçme) beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR           :

1-) Sanık hakkındaki şikayetimizden feragat ediyoruz.

2-) Dolayısıyla açılmış olan davanın tüm hukuki neticelerinden feragat ettiğimizi beyan ediyoruz.

3-) İstemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını, kullanılmayan gider avansının aşağıda bilgileri yazılı banka hesabına gönderilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Hesap Sahibi

T.C. Kimlik No:

Banka İsmi :

Şube :

IBAN: TR

Feragat Eden Vekili

                                                                                 Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.