Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2019

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

İcra Dosya No  : Ankara 11. İcra Md.lüğü, 2018 / …… E.

Şikayetçi           : ………….

Vekili                : Av. …….. – Adres:

Sanık                 : ………….. (T.C.K.No: …………) 

                             Adres: ………..

Konu                 : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar     :

 

1 – Sanık, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ……. şubesine ait …….. Seri Numaralı, ……. keşide tarihli ……… TL tutarlı çeki keşide ederek, müvekkil şirkete veren, ……….’in tek ortağı ve yetkilisidir.

 

2 – Çek, süresinde bankaya ibraz edildiğinde(ibraz tarihi: …….) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

 

3 – Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup; dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

4 – Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak, sanık hakkında, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

5 – Sanığın sahibi olduğu, ……………. (…….. V.D. No: …….. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde …….. Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

 

Hukuki Nedenler     : 6728 S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ve ilgili sair tüm mevzuat.

 

Yasal Deliller                       : Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

 

1 – Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak, çek hesabı keşideci şirket, şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişiler ve şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine,

 

2 – Sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 20/ 10 / 2018

 

                                                                              Şikayetçi Vekili

Av. …….

Ek:

1 – Vekaletname Örneği

2 – Çek Fotokopisi

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

……./……./……..

 

MÜŞTEKİ                                                                                          :

VEKİLLERİ                                                                                      : Av.

 

SANIK                                                                                                 :

                                                                                                        

SUÇ                                                                                                                      :  Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu

 

 

 

ÇEK BİLGİLERİ ve ÇEKLERİN YAZILDIĞI  ŞUBELER              :

BANKA ve

ŞUBESİ

HESAP NOSERİ

NO

KEŞİDE

TARİHİ

TUTARIÇEKİN YAZILDIĞI ŞUBEÇEKİN YAZILDIĞI

TARİH

Türkiye İş Bankası Şehitkamil Şubesi6306000000013925311377231/12/20105000.00 TLING Bank Genel Müdürlük Çek ve Senet İşlemleri Merkezi

 

31/12/2010

 

 

AÇIKLAMALAR                                              :             

1-Sanık müvekkilime yukarıda dökümü yapılan 1 Adet Çek vermiştir.

2-Çek süresi içerinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı olmadığı anlaşılmıştır. Çek’in karşılığı için sanığın banka hesabının müsait olmadığı çekin arkasına banka şubesince yazılmıştır.                          

3-Çek’in ödenmesi için sanığı defalarca arayan müvekkilim herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Bu sebeple makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

                 

                                                                                                                                             

HUKUKİ SEBEPLER                    :              5942 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM ve SONUÇ                                           : Yukarıda arz edilen sebeplerden ötürü sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Müşteki Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Av.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.