Anasayfa » DİLEKÇELER » Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2018

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2018

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

İcra Dosya No  : Ankara 11. İcra Md.lüğü, 2018 / …… E.

Şikayetçi           : ………….

Vekili                : Av. …….. – Adres:

Sanık                 : ………….. (T.C.K.No: …………) 

                             Adres: ………..

Konu                 : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar     :

 

1 – Sanık, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ……. şubesine ait …….. Seri Numaralı, ……. keşide tarihli ……… TL tutarlı çeki keşide ederek, müvekkil şirkete veren, ……….’in tek ortağı ve yetkilisidir.

 

2 – Çek, süresinde bankaya ibraz edildiğinde(ibraz tarihi: …….) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

 

3 – Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup; dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

4 – Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak, sanık hakkında, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

5 – Sanığın sahibi olduğu, ……………. (…….. V.D. No: …….. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde …….. Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

 

Hukuki Nedenler     : 6728 S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ve ilgili sair tüm mevzuat.

 

Yasal Deliller                       : Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

 

1 – Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak, çek hesabı keşideci şirket, şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişiler ve şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine,

 

2 – Sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 20/ 10 / 2018

 

                                                                              Şikayetçi Vekili

Av. …….

Ek:

1 – Vekaletname Örneği

2 – Çek Fotokopisi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi