Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçes

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

X İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO:

ŞİKAYETÇİ           :

ŞÜPHELİ             

KONUSU             :

AÇIKLAMALAR

Sanık X, Ziraat Bankası Bayburt şubesine ait X Seri Numaralı X keşide tarihli 10.000 TL tutarlı ve yine Ziraat Bankası X şubesine ait 0168336 Seri Numaralı 01/10/2019 tarihli 22.800 TL tutarlı çeki keşide ederek müvekkile vermiştir.

Sanık X İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tek ortağı ve yetkilisidir. Bu hususla ilgili Türkiye Sicil Gazetesi’nden alınan şirket ortaklık yapısı ekte sunulmuştur.

Yukarıda bahsi geçen çekler süresi içerisinde bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız olduğu görülmüş ve çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca X İcra Dairesi aracılığıyla icra takibi başlatılmış olup dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Çek asılları da X İcra Dairesi’nin kasasında saklanmaktadır. Çek fotokopileri ekte sunulmuştur.

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesinde ‘’Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı (1) MADDE 5 – (1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, (…)(2) az olamaz.’’ Düzenlenmesine yer verilmiştir. Kanunda belirtildiği üzere bu hususta çek keşidecisinin sorumluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 5941 Sayılı Çek Kanunu

HUKUKİ DELİLLER: Çek asılları, X İcra Dairesi’nin X Esas numaralı dosyası, Ticaret Sicil Gazetesi ortaklık yapısı.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle

  • Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak çek hesabı keşideci şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına,
  • Şüphelinin eylemine uyan 5941 sayılı Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca yapılacak yargılama neticesinde cezalandırılmasına, vekâlet ücreti ile yargılama harç ve giderinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesi arz ve talep olunur.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.