Karşılıksız Çek Savunma Dilekçesi

Ara 9, 2020 | İcra Hukuku

ADANA … İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

SANIKLAR                   :

VEKİLİ                         :

MÜŞTEKİ                    :

VEKİLİ                         :

KONUSU                     : Savunmalarımızın sunulması ve beraat talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR           :

Sayın Mahkemenizin 2019/… Esas No’lu dosya kapsamında müvekkil sanıklar …, …, …. hakkında, …..Anonim Şirketi’nin yetkilisi sıfatıyla karşılıksız çek keşide etmek suçundan müşteki vekili tarafından şikayette bulunulmuştur. Öncelikle müvekkillerimiz hakkındaki suçlamayı kabul etmiyoruz.  Şöyle ki;

…. şirketi, 18.07.2008 tarihinde …., ….., …, …., …. ortaklığında kurulmuş, kuruluşu 24.12.2019 tarihli 71.. sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 425. sayfasında yayınlanmıştır.

a-)Sanık ….. yönünden savunmamız;

Çek kanunu madde 5’e göre ‘…çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında… adli para cezasına’ hükmedilir. Müvekkillerimiz ….. ,….Aş’de kısa süreliğine pay sahibi olmuş ve payını 2013 yılında  devretmiştir.Ticaret sicili kayıtlarından da teyit edileceği üzere …..’ın …Aş. İle 2013 yılından buyana hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilin şirkette payı bulunmadığı gibi, ayrıca bir müdürlük, yöneticilik görevi de bulunmamaktadır. Dolayısı ile ….’ın işbu davada, şikayete muhatap olması yada husumetin tarafı olması mümkün değildir. Bu yönü ile şikayetin reddi ve müvekkilimin beraat etmesi  gerekmektedir.

Sayın Mahkemeden, şikayet edilen müvekkil ….’ın …. Aş’de hali hazırda pay sahibi ve  şirket yetkilisi/müdürü olup olmadığının İstanbul ticaret sicil memurluğundan sorulmasını önemle arz ve talep etmekteyiz.

b-) ….. Yönünden Savunmamız;

Çek kanunu madde 5’e göre ‘…çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında… adli para cezasına’ hükmedilir. Müvekkillimiz …., …..A.Ş.’de hiç pay sahibi olmadığı gibi müdür yada yönetici de olmamıştır.Ticaret sicili kayıtlarından da teyit edileceği üzere ….’ın  …. Aş. İle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilin şirkette payı bulunmadığı gibi, ayrıca bir müdürlük, yöneticilik görevi de bulunmamaktadır.Dolayısı ile ….’ın  işbu davada, Şikayete muhatap olması yada husumetin tarafı olması mümkün değildir. Bu yönü ile şikayetin reddi ile müvekkilimin beraat etmesi  gerekmektedir.

Sayın Mahkemeden, şikayet edilen müvekkil ….’ın ….’de halihazırda  pay sahibi ve  şirket yetkilisi/müdürü olup olmadığının İstanbul ticaret sicil memurluğundan sorulmasını önemle arz ve talep etmekteyiz.

c-)…. Yönünden Savunmamız;

  1. Müvekillimiz …., davaya konu işbu çekin keşide tarihi nazara alınması halinde münferiden yetkili kişisidir. Ancak …. hakkındaki suçlamaları kabul etmiyoruz. Şöyle ki; 
  • Çek Kanunu’nun “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre şikayetin yapıldığı ve yargılamanın devam etmekte olduğu Bakırköy İcra Ceza Mahkemeleri yetkisizdir. Müvekkil şirket … A.Ş.’nin merkezi Esenyurt’ta bulunması sebebiyle konumu itibariyle değerlendirlemesi durumunda şikayetin yetkili olan Büyükçekmece İcra Ceza Mahkemelerinde yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle Sayın Mahkemenin yetkisine itiraz etmekteyiz.
  • Dünyada etkisini gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını yerli ve yabancı yatırımcıları olumsuz yönde etkilemiş, birçok şirketle iş ilişkisi olan müvekkil şirketin alacağını borçlu şirketlerden tahsil edemediği için mevcut durumdan ağır şekilde etkilenmesine sebep olmuştur.  …. A.Ş. belli bir zaman sonra borçlarını ödeyemez ve çekin karşılığı olan bedeli bankada bulundurumaz hale gelmiştir. Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan ekonomik kriz ortamında, müvekkil şirketin çek karşılığını banka hesabında bulunduramaması kastını ortadan kaldıracak niteliktedir.
  • Bir suçun işlenmesinde asıl aranan kusur kast, kanun koyucunun açıkça öngördüğü durumda da taksirdir. Düzenlenen çekin kanuni ibraz süresi içinde karşılığını hazırlaması gereken çek keşidecisinin veya yetkilisinin bu bedeli elinde olmayan sebeplerle ve kusuru olmaksızın bankada hazır bulunduramaması durumunda, karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşmayacağı açıktır. Karşılıksız çek düzenleme suçu şekli bir suç değildir. Ceza Hukuku şekli suç kavramını reddeder. Şikâyet konusu çeke ilişkin olarak da yukarıda sayılı nedenlerle müvekkilimin kasıtlı bir eyleminden bahsetmek mümkün değildir. Kaldı ki müvekkil şirketin aktifi nazara alındığında borcu karşılayacak niteliktedir. Bu nedenle müvekkillerimin üzerine atılı suçun tarafımızca kabulü mümkün değildir.
  • Çek Kanunu m.5/1’in 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.347’ye atıf yapılarak belirlemiş olduğu süreye göre çek şikayeti; ”Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikayet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer”. Ancak şikayete konu çek incelenmesi durumunda hak düşürücü süre olan üç aylık kesin süre geçtiği anlaşılacaktır. Şöyle ki, çek bankaya 07/01/2019 tarihinde ibraz edilmiş ve karşılıksız olduğu kaydı arka yüzüne düşülmüştür. Ancak çek şikayet davası 08/04/2019 tarihinde açılmıştır. Üç aylık hak düşürücü süre geçmiştir. Çek aslının celp edilerek mahkemenizce incelenmesi durumunda haklılığımız ortaya çıkacaktır. Hak düşürücü süre kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle işbu davanın usulden reddedilmesini sayın mahkemenizden talep ediyoruz.
  • Hal böyle iken kovuşturma şartı olan şikâyete ilişkin şartlar dosya bakımından oluşmamıştır. Yukarıda gerekçeleriyle açıkladığımız sebepler nedeniyle müvekkillerim hakkında görülmekte olan yargılamada müvekkillerimin beraatini talep etme gerekliliği hâsıl olmuştur. 

NETİCE-İ TALEP          : Müvekkillerin üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı BERAATLERİNE,Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin müşteki yana yükletilmesine müvekkillerim adına saygıyla arz ederim.

SANIKLAR VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.