Karşılıksız Çek İstinaf Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek ÜZERE

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO            :

 

MÜŞTEKİ               :

 

VEKİLİ                  :

 

SANIK                 :

 

VEKİLİ                  :

 

KONU          :

 

AÇIKLAMALAR       :

 

Adana İcra Ceza Mahkemesi’nde sanık ………… hakkında yapılan yargılama sonucunda karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği sabit bulunmuştur. Sanığın hukukun etrafından dolanarak süre kazanmak amaçlı yaptığı mesnetsiz istinaf başvurusu hakkında tarafımızca cevap verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Sanık vekili her ne kadar sunmuş oldukları dilekçede sanık …………. kendisine çağrı kağıdı gönderildiğinden bilgisi bulunmadığından bahsetmiş ise de tebligatın yapıldığı gün sanık müvekkili  aramaya başlamış, kendisinden şikayeti geri çekmesini dilemiştir. Kaldı ki duruşma günü olan……….. tarihinden 9 gün önce dosyaya sunulan vekaletname çağrı kağıdından haberdar olunduğunun, tebligatın usulüne uygun olduğunun ve karşı yanın savunma yapmayı değil dosyanın kesinleşmesini dolayısıyla da adaletin tecellisinin ertelenmesini hedeflediği ortadadır.

Tebligatın usulsüz olduğunun bahsi hakkında Tebligat Kanunu madde 32 şüpheye yer bırakmayacak netliktedir. Madde hükmü “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.” demektedir. Dosyaya duruşma gününden 9 gün önce sunulmuş vekaletname tebliğin usulsüzlüğü iddiasını mesnetsiz kılmaktadır.Ayrıca davaya konu çek hakkında mahkemenin yapmış olduğu yargılama bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır. Karşı yanın cezaya yer olmadığı iddiası duruşmaya katılmayarak savunma yapmamalarından anlaşılacağı üzere asgari düzeyde bile ciddiyet taşımamaktadır.

Adaletin tecellisini engellemeye, ertelemeye yönelik yersiz ve mesnetsiz başvurunun reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM  :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle; yerel mahkemenin …………. Sayılı karara karşı yapılan istinaf incelemesi talebinin yersiz olduğu gözetilerek reddine,yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

                                      Müşteki Vekili

                            Av.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.