Karşılıksız Çek Cezası Sanık İstinaf Dilekçesi

Mar 4, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Karşılıksız Çek Cezası Sanık Yönünden İstinaf Dilekçesi

   X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

  Gönderilmek Üzere

  X İCRA CEZA  MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:                        

 

İSTİNAF YOLUNA            

 BAŞVURAN SANIK:

VEKİLİ:

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

KONU: X İcra Ceza Mahkemesi’nin X tarih X Sayılı ilamının kaldırılması talebli istinaf dilekçemizdir.

İZAH:

1- Numarası yazılı dosya ile müvekkil sanığın şikayete konu çek yönünden, “üzerine atılı çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun işlendiği” anlaşılmakla cezalandırılmasına karar verilmiştir.    

2- Söz konusu davada müvekkil, çekte bulunan keşideci imzasının kendine ait olmadığını beyan etmiştir.  Ancak imzaya yapılan itiraz ve imza örneklerinin alınmasına ilişkin talebimiz Mahkemece  reddedilmiştir. Neticeten Müvekkilin savunma hakkını kısıtlayan, maddi hakikatın ortaya çıkarılmasına engel olan karar doğrultusunda hüküm tesis etmiştir.

Öncelikle Yapılan yargılama ceza yargılaması olup, maddi hakikatin araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya konulması adına, tüm delillerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Verilen hüküm hukuka aykırı olup, maddi hakikatin ortaya çıkarılmasını engellemektedir. Zira Ceza yargılamasında kural olarak, herkes tarafından bilinen hususlar dışında, maddi vakıaya dair ve hükümde gösterilecek her şeyin ispat araçları vasıtası ile ispatlanması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında: “Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütününü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması, ceza muhakemesinin amacına kesinlikle aykırıdır.” sonucuna varmıştır.

Söz konusu davada, Maddi gerçeğin ortaya çıkması ancak imza örneklerin alınması ve gerekli incelemelerin yapılması neticesinde ortaya çıkacaktır. Hal böyle iken, Mahkeme tarafından bu hususun göz ardı edilmesi  açıkça Hukuka aykırılık teşkil etmektedir.         

3- Yargılamanın süjesi olan sanık; AİHS, AY ve CMK’da yer alan düzenlemeler sebebiyle hak sahibidir. Sanığın yargılamanın her aşamasında adil muameleye tabi tutulması, sahip olduğu hakların tanınmasıyla mümkün olacaktır. Suç isnadının muhatabı olan sanık, taşıdığı sıfat dolayısıyla savunma hakkına sahiptir. Sanığa savunmasını yapacak imkân ve olanakların tanınması gerekir.

Savunma hakkı Anayasa’nın 36.maddesinde ‘Hak Arama Hürriyeti’ başlığı altında düzenlenmiştir.  “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denmektedir.

Savunma hakkı AİHS’e göre; adil yargılama hakkının bir unsurudur. Kişilerin şahsına itham edilen fiilleri reddetmesi, olayın farklı şekilde tezahür ettiğini iddia etmesi, savunma hakkı kapsamında yer almaktadır.

Somut olayda mahkeme hüküm kurmadan önce yapmış olduğumuz imzaya itirazımızı reddetmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli olan araştırmaları yapmadan bir karar vermiştir. Dolayısıyla savunma ve adil yargılanma hakkı ihlali edilmiştir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilenler ile sayın mahkemenin resen gözeteceği hususlar neticesinde hukuka ve usule aykırı X İcra Ceza Mahkemesi’nin X tarih X Sayılı ilamının istinafen tetkikini ve KALDIRILMASINI saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                          SANIK MÜDAFİİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. medusa_3424

    Basarili bir dilekce olmus elinize saglik

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Karşılıksız Çek Cezası Sanık Yönünden İstinaf Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.