Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Karşı Vekalet Ücretinin Tahsili Sonrası Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Vekalet Ücretinin İadesi Nasıl İstenir?

Karşı Vekalet Ücretinin Tahsili Sonrası Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Vekalet Ücretinin İadesi Nasıl İstenir?

Yerel mahkemede kaybettiginiz bir davada karşı taraf avukatı vekalet ücretini müvekkilinizden tahsil etti diyelim. Diğer yandan ise sizin yaptığınız istinaf başvurusu sonucu yerel mahkeme kararı lehinize olacak şekilde bozuldu. Bu durumda karşı vekalet ücretinin iadesini nasıl istersiniz?

Bu durum İİK md 40’ta ele alınmıştır;

Madde 40 – “(Değişik birinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. (Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur. ” Hükmü gereği eski icra dosyasına talepte bulunmalısınız.

Pratik olarak icra dosyasından karşı vekalet ücretini tahsil eden avukata müzekkere yollanır ve tahsil ettiği tutarı iade etmesi istenir. Eğer avukat tarafından ödeme yapılmazsa karşı taraf asile haciz işlemlerini başlatırsınız.

Öncelikle yeni duruşma günü gelen dosyanızın karara çıkması ve lehinize verilecek yeni kararın da kesinleşmesi gerekir. O aşamadan sonra eski icra dosyasından İİK 40 a göre icranın iadesini talep edebilirsiniz.

Avukat uyuşmazlıkta taraf değildir ancak bir diğer görüşe göre de sebepsiz zenginleşen kişi avukattır. Bu tartışmadan bağımsız olarak pratikte haciz işlemlerinin asile karşı yapılması gerekir.

‘’Dayanak ilam bozulduğunda, takip olduğu yerde duracağından, daha önceden yapılan tahsilatların “muhtıra tebliği suretiyle” alacaklıdan istenmesi mümkün değildir. Borçlunun icranın iadesini isteyebilmesi için ( İİK’nun 40/2. maddesi gereğince ) bozmadan sonra verilecek kararın kesinleşmesi zorunludur.’’ Yargıtay 8.HD.2015/19642 K.

’Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.’’ Yargıtay 12. Hd.2011/24346

Ek olarak istinaf talebinizi en başta tehiri icra talepli olarak yaparsanız tüm bu risklere maruz kalmazsınız.

Son düzenleme tarihi 28 Mayıs 2020 22:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.